MOP: Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko etažnih lastnikov

MOP: Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko etažnih lastnikov

Objavljeno, 21.12.2018

Vlada RS je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zvonka Černača v zvezi s problematiko etažnih lastnikov.

Poslanec je v poslanskem vprašanju izpostavil problematiko etažnih lastnikov, ki živijo v večstanovanjskih stavbah. Etažni lastniki, združeni v Združenje etažnih lastnikov Slovenije (ZELS), želijo, da se jih aktivno upošteva pri pripravi sprememb stanovanjske zakonodaje, a ne tako, da se jih vabi zgolj na predstavitev zaključkov, ki naj bi bili pripravljeni skupaj z upravniki. Etažni lastniki predlagajo, da se pristopi k pripravi novega zakona o upravljanju in vzdrževanju vseh etažnih nepremičnin, ne zgolj kot kot novela Stanovanjskega zakona v delu, ki se nanaša na večstanovanjske stavbe. Na ta način bi bile po njihovem mnenju izpuščene na primer garažne hiše, kotlovnice ter poslovne in kombinirane stavbe.

MOP v odgovoru med drugim navaja, da je že v letih 2015 in 2016 začel pripravljati spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona. V okviru javne razprave je MOP prejel vrsto pripomb na predlagane spremembe, med drugim tudi v smeri, da naj se pripravi nov zakon v celoti. Zato je MOP, po tehtnem razmisleku, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona umaknil iz procedure in pristopil k pripravi novega zakona. Nov zakon bo celovito uredil področje upravljanja, nove oblike stanovanjskega bivanja, javni najemniški sklad, najemna razmerja, uvedel stroškovno najemnino in stanovanjski dodatek. Okrepil bo tudi vlogo stanovanjske inšpekcije.

Vlada se zaveda, da stanovanjska zakonodaja vpliva na življenje velike skupine deležnikov, predvsem pa etažnih lastnikov, zato bo oblikovanje rešitev in ukrepov vodeno skupaj in enakopravno z vsemi deležniki. Minister za okolje in prostor bo opravil tudi posvet z ZELS. V postopku priprave novega Stanovanjskega zakona bo minister vodil dvostopenjski dialog z    deležniki. Trenutni osnutek zakona bo pregledan skupaj z deležniki, na podlagi tega pregleda bodo pripravljene ustrezne dopolnitve, pri čemer bo tako dopolnjen osnutek  ponovno pregledan skupaj z deležniki. Šele tako pripravljen in usklajen osnutek zakona bo šel v medresorsko usklajevanje in v vladno obravnavo.

VIR: www.mop.gov.si

17 Ogledov, 1 Danes

Leave a Reply