Predsednik/ca nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Vesna Česnik-Kolenc
M: 070 735 139
E: blok86@nanovinah.si

Člana nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Jernej Pipan
Grega Fonda