Predsednik/ca nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Jernej Pipan

Člana nadzornega odbora etažnih lastnikov: