Predsednik/ca nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Vesno Čelesnik Kolenc
tel. 070 735 139
mail: vesna.cesnik-kolenc@nti.si

Člana nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Jernej Pipan
Grega Fonda