PREDSTAVNIK ETAŽNIH LASTNIKOV:
Bogdan Strmec                
M: 041 866 722
@: blok86a@nanovinah.si

MANDATNO OBDOBJE 2 LETI:
28. april 2022, podaljšan mandat predstavnika
19. februar 2021, izvoljen za predstavnika
1. november 2020, začasni koordinator med stanovalci in upravnikom po odstopu predstavnika

NALOGE:
Stanovanjski zakon (SZ-1E) predpisuje funkciji nadzornega odbora, predstavnika etažnih lastnikov ali koordinatorja, da:

  • nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev,
  • zbira in predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine ali glasovanjem na zboru etažnih lastnikov,
  • daje pobude upravniku.

DODATNE ZADOLŽITVE:

  • obvešča stanovalce o nujnih zadevah preko oglasne deske in spletne strani,
  • ažurno informira in se posvetuje s posvetovalno skupino etažnih lastnikov o zadevah upravljanja po elektronski pošti, Viber skupini ali preko SMS sporočila,
  • izobešanje zastave ob dela prostih državnih praznikih in prazniku občine (Zakon o grbu, zastavi in himni (ZGZH),
  • izobešanje žalne (črne zastave) v primeru smrti stanovalca, ki nato visi do pogreba pokojnika,
  • v zimskem času poskrbi, da je na voljo sol za posipanje in lopata za sneg,
  • aktivno prisostvuje pri spomladanskem čiščenju okolice soseske,
  • v tednu pred božičem organizira okrasitev novoletne jelke in jo pospravi v prvem tednu novega leta.

POMEMBNO: Funkcija je prostovoljna in neprofitna, saj se za delo ne dobi plačila!

POOBLASTILA:
Etažni lastniki Latkova vas 86 a so sprejeli sklep na zboru etažnih lastnikov 17. 7. 2013, da lahko nadzorni odbor ali predstavnik etažnih lastnikov v sodelovanju s upravnikom brez poprejšnjega soglasja etažnih lastnikov naroči in izvede dela do vrednosti 300 €.