PREDSTAVNIK ETAŽNIH LASTNIKOV:
Bogdan Strmec                
M: 041 866 722
@: blok86a@nanovinah.si

MANDATNO OBDOBJE 2 LETI:
Podaljšan 28. aprila 2022
Izvoljen 19. februar 2020

NALOGE:
Stanovanjski zakon (SZ-1) predpisuje funkciji nadzornega odbora, predstavnika etažnih lastnikov ali koordinatorja, da:

  • nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev,
  • zbira in predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine ali glasovanjem na zboru etažnih lastnikov,
  • daje pobude upravniku

DODATNE ZADOLŽITVE:

Funkcija je prostovoljna in neprofitna, saj se za delo ne dobi plačila!

POOBLASTILA:
Etažni lastniki Latkova vas 86 a so sprejeli sklep na zboru etažnih lastnikov 17. 7. 2013, da lahko nadzorni odbor ali predstavnik etažnih lastnikov v sodelovanju s upravnikom brez poprejšnjega soglasja etažnih lastnikov naroči in izvede dela do vrednosti 300 €.