Predstavnik etažnih lastnikov:
Bogdan Strmec                
M: 041 866 722
E: blok86a@nanovinah.si

Mandatno obdobje 2 leti:
Izvoljen 19. februar 2021

NALOGE
Stanovanjski zakon (SZ-1) predpisuje funkciji nadzornega odbora, predstavnika etažnih lastnikov ali koordinatorja, da:

  • nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev,
  • zbira in predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine ali glasovanjem na zboru etažnih lastnikov,
  • daje pobude upravniku

DODATNE NALOGE

  • izobešanje zastave ob kulturnem prazniku 8. februarja, 27. aprila – na dan upora proti okupatorju, 1. in 2. maja ob prazniku dela, 25. junija na dan državnosti in 26. decembra na dan samostojnosti
  • v zimskem času poskrbi, da je na voljo sol za posipanje in lopata za sneg

Funkcija je prostovoljna in neprofitna, saj se za delo ne dobi plačila.

POOBLASTILA
Etažni lastniki Latkova vas 86 a so sprejeli sklep na zboru etažnih lastnikov leta 2013, da lahko nadzorni odbor, (predstavnik etažnih lastnikov, koordinator) v sodelovanju s upravnikom brez poprejšnjega soglasja etažnih lastnikov naroči in izvede dela do vrednosti 300 €.