E-mail nadzornega odbora etažnih lastnikov: stanovalci86b@gmail.com

Predsednik nadzornega odbora
etažnih lastnikov:


Člana nadzornega odbora
etažnih lastnikov:


NALOGE NADZORNEGA ODBORA KOT JIH PREDPISUJE ZAKON
(Stanovanjski zakon SZ-1)
Nadzorni odbor nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev, predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine, ter daje pobude upravniku