Predstavnik soseske NA NOVINAH:
se izbira

Mandatno obdobje 2 leti:

Funkcija je prostovoljna in neprofitna, saj se za delo ne dobi plačila.