Namen spletne strani NA NOVINAH je približati stanovalcem in ožjim sorodnikom dostop do informacij povezanih z upravljanjem bloka in soseske  ter vzpodbuditi komunikacijo med njimi.
Stran se posodablja in osvežuje z informacijami glede na časovno razpoložljivost blokovskih predstavnikov, aktivnih članov in upravnika.
Spletna stran temelji na prostovoljnem delu in je neprofitna, zato tudi ni nobene garancije za njeno delovanje.