Namen spletne strani NA NOVINAH je približati stanovalcem in ožjim sorodnikom dostop do informacij povezanih z upravljanjem bloka in soseske  ter vzpodbuditi komunikacijo med njimi.

Stran se posodablja in osvežuje z informacijami glede na časovno razpoložljivost blokovskih predstavnikov, aktivnih članov in upravnika.

Spletna stran temelji na prostovoljnem delu in je neprofitna, zato tudi ni nobene garancije za njeno delovanje.

Close Menu
Back