MOP: 166. redna seja Vlade RS

MOP: 166. redna seja Vlade RS

Objavljeno: 2. 3. 2018

Vlada RS je na 166. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Informacija o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2017

.
.
.

Stanovanjske zadruge
Ustanovljena je bila projektna skupina pod vodstvom MOP, ki v sodelovanju s predstavnikom Kabineta predsednika vlade in drugimi deležniki pripravlja pilotni projekt. Delovna skupina je tej fazi preučila problematiko stanovanjskega zadružništva doma in na tujem ter pripravila predlog izhodišč za izvedbo pilotnega projekta stanovanjske zadruge ter predlog izhodišč zakonske ureditve stanovanjskega zadružništva.

 
Sprememba stanovanjske zakonodaje
Projektna naloga »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje« ponuja nekaj novih predlogov rešitev, tako na področju pravnih razmerij med etažnimi lastniki kot tudi na področju pravnih razmerij med etažnimi lastniki in upravnikom. Rešitve bodo naslavljale nekatere probleme v zvezi z rezervnim skladom, pogodbo o medsebojnih razmerjih, načinom odločanja skupnosti etažnih lastnikov, pravnim položajem skupnosti etažnih lastnikov, vlogo nadzornega odbora oz. zastopnika etažnih lastnikov. Ravno tako je predlaganih nekaj rešitev, ki bi povečale transparentnost in jasnost poslovanja upravnikov, jasneje opredelile postopek imenovanja in odpoklica upravnikov.

.
.
.

CELOTEN PRISPEVEK

VIR: www.mop.gov.si

 

10 Ogledov, 1 Danes

Leave a Reply