Isklanik
DNEVNIK: Več kot polovica upravnikov nepravilno gospodarila z rezervnim skladom

DNEVNIK: Več kot polovica upravnikov nepravilno gospodarila z rezervnim skladom

Objavljeno, 30.12.2018

Stanovanjska inšpekcija je v posebni akciji ugotovila nepravilnosti pri gospodarjenju z rezervnimi skladi pri trinajstih naključno izbranih blokih.

Fotografija je simbolična. (Foto: Jaka Gasar)

V letošnjem usmerjenem nadzoru nad delom upravnikov večstanovanjskih stavb je stanovanjska inšpekcija preverjala gospodarjenje upravnikov z denarjem etažnih lastnikov v rezervnih skladih. Pri več kot polovici (13) od skupno 25 naključno izbranih upravnikov so inšpektorji odkrili nepravilnosti, vendar med njimi po pojasnilih panožne Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije ni bilo hujših kršitev. Kot so razložili stanovanjski inšpektorji, se večina ugotovljenih kršitev nanaša na »izpolnjevanje obveze, da mora upravnik denar rezervnega sklada naložiti samo v depozite pri bankah in hranilnicah, ki imajo v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Republike Slovenije, ter na izstavljanje obračuna stroškov v delu prikazovanja stanja rezervnega sklada za celotno stavbo«.

Vsak upravnik drugače

Inšpektorji so ugotovili, da upravniki obračune stroškov in prispevkov rezervnega sklada pripravljajo in etažnim lastnikom predstavljajo zelo različno. Po mnenju stanovanjske inšpektorice Nevenke Kosec bi bilo zato med drugim smiselno bolj natančno zakonsko določiti, katera sredstva rezervnega sklada (vsa, prosta, v deležu glede na sprejet načrt vzdrževanja stavbe…) in na kakšen način mora upravnik naložiti v depozite. Upravnikom pa je inšpektorica predlagala, naj bolje informirajo etažne lastnike in jim podrobneje poročajo o stanju sredstev rezervnega sklada za celotno stavbo.

Na Zbornici za poslovanje z nepremičninami so po besedah direktorja Boštjana Udoviča»zadovoljni, da se je stanovanjska inšpekcija tokrat odločila nadzirati tudi tiste segmente upravljanja, glede katerih sicer nima pristojnosti za kaznovanje«. Tudi s svojo pojasnjevalno vlogo namreč inšpektorji pomembno pripomorejo k zmanjšanju nesoglasij med upravniki in etažnimi lastniki ter odpravi določenih nejasnosti.

Za več inšpektorjev z večjimi pooblastili

Prav s pomočjo inšpektorjev bi po Udovičevih pojasnilih lahko preprečili ali vsaj bistveno omejili precejšen del težav na področju upravljanja večstanovanjskih stavb, zato se v zbornici zavzemajo za širitev pooblastil stanovanjske inšpekcije in njeno kadrovsko krepitev. »Na to smo ministrstvo za okolje in prostor v dosedanjih stališčih tudi dosledno opozarjali. Kolikor razumemo, se v tem delu tudi obetajo določene spremembe, kar, vsaj načeloma, pozdravljamo,« je dejal Udovič.

VIR: www.dnevnik.si

OGLEDOV: vseh skupaj 13, danes 1

Leave a Reply

Close Menu
Back