Polnjenje električnega avtomobila pred blokom | DNEVNIK

Objavljeno, 13. 12. 2022

V času, ko je v uporabi vse več električnih avtomobilov, se predvsem med stanovalci blokov porajajo vprašanja, kako avtomobil napolniti iz domače vtičnice. Na to temo obravnavamo dve vprašanji bralcev.

Živim v bloku z 20 stanovanji in nekaj individualnimi garažami v spodnji etaži. Ena od garaž je moja, v njej parkiram električni avtomobil. Ker je elektrika v garažah skupna, avta tam seveda ne morem polniti. Lahko pa elektriko v svojo garažo napeljem iz svojega stanovanja, torej prek mojega števca. Tehnično to ne predstavlja ovire, saj imamo na stopnišču speljan vertikalni instalacijski kanal, ki povezuje vsa nadstropja s kletjo, kjer so tudi garaže. Zanima me, ali bi moral za to napeljavo pridobiti soglasje sosedov, glede na to, da je kanal že speljan in nobeno vrtanje ni potrebno?

​Odgovor:

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. V primeru, da gre zgolj za vstavitev dodatnega kabla v že obstoječi kanal, dejansko ne bo nobenega fizičnega posega v skupne dele oziroma v zgradbo kot tako. V vašem primeru bi lahko uporabili 15. člena SZ-1, ki določa, da sme etažni lastnik brez soglasja drugih etažnih lastnikov opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave (izvedbena dela) v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drug posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe. Tak poseg soglasja ne potrebuje. Če pa bi šlo pri tem posegu za tako imenovani posel, ki presega redno upravljanje večstanovanjske stavbe (za spreminjanje rabe skupnih delov), pa bi bilo treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov.

Zanima me, ali je treba pridobiti kakšna dovoljenja, če bi si želeli na parkirišču pred blokom postaviti skupno polnilno postajo za vse etažne lastnike, saj bo električnih avtomobilov vse več.

​Odgovor:

Kar se tiče postavitve skupne polnilne postaje na parkirišču za vse etažne lastnike, gre za tako imenovani posel, ki presega okvir rednega upravljanja večstanovanjske stavbe. Parkirišče sicer šteje za funkcionalno zemljišče, katerega solastniki so vsi etažni lastniki. Skladno z 21. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1) so namreč posebni skupni deli solastnina tistih etažnih lastnikov, katerim služijo. Za spremembo (rabe) parkirišča je glede na sodno prakso prav tako treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov. Tudi tu pa imate tisti etažni lastniki, ki imate več od polovice solastniških deležev na skupnih delih, možnost, da predlagate, da o poslu (postavitvi skupne polnilne postaje) odloči sodišče v nepravdnem postopku.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.dnevnik.si/1043002462/magazin/dom/vprasajte-strokovnjaka/polnjenje-elektricnega-avtomobila-pred-blokom

50 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ