Priključite lahko le te balkonske sončne elektrarne | ŽURNAL24.SI

ŽURNAL24.SI: Preverite, ali boste po novem plačevali več ali manj kot do sedaj!

Objavljeno, 31. 05. 2023

Na SODO so izdali dodatna pojasnila, kakšne pogoje mora izpolnjevati vtična, rečemo ji tudi balkonska, sončna elektrarna, da jo lahko vključimo neposredno v vtičnico internega omrežja

Vtična proizvodna naprava je sončna elektrarna, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo odjemalca in obratuje paralelno z distribucijskim omrežjem električne energije.  POVEČAJ ADVERTISING

„Če dvomite o neoporečnosti inštalacije, se pred priključitvijo posvetujte s strokovnjakom. Posvet s strokovnjakom se priporoča tudi, če napravo priključujete na inštalacijo z dvema vodnikoma in izvedenim „ničenjem“ (notranja povezava med ozemljitvenim kontaktom vtičnice in ničelnim vodnikom),“ svetujejo na SODO.

Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati

Vtična proizvodna naprava se lahko priključi na notranjo inštalacijo odjemalca, če je izvedena v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, če izpolnjuje zahteve tehnične smernice TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije ter če gre za gospodinjske odjemalce tudi zahteve iz pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije, pravijo na SODO. 

V tehnični smernici je med drugim določeno, da mora biti vtična naprava kot celota, enako velja tudi zgolj za razsmernike, skladna s standardi SIST EN 62109-1, SIST EN 62109-2. 

Brez soglasja do moči 800 W

V distribucijsko omrežje električne energije sme v kateremkoli trenutku oddajati zgolj delovno moč, ki je enaka ali manjša od 600 W. „Kot delovna moč vtične naprave se upošteva naznačena delovna moč naprave (W), ki je razvidna iz napisne (tovarniške) tablice ali njenih tehničnih podatkov. Predstavlja vsoto naznačenih moči razsmernikov, kadar je ta manjša ali enaka vsoti naznačenih moči fotonapetostnih modulov oziroma vsoto naznačenih moči fotonapetostnih modulov, kadar je vsota naznačenih moči razsmernikov večja od vsote naznačenih moči fotonapetostnih modulov.“ V primerih, kjer ima uporabnik na interno inštalacijo, torej za prevzemno predajnim mestom, že priključeno proizvodno napravo moči 800 W ali več, je za priključitev dodatne naprave (vključno z vtično) treba pridobiti novo soglasje za priključitev. Soglasje mora pridobiti tudi, če proizvodna moč vtične naprave presega 800 W.

Obvezno obvestilo pred obratovanjem

Gospodinjski odjemalec mora 14 dni pred začetkom obratovanja vtične proizvodne naprave obvestiti distribucijskega operaterja. 

Obvestilo mora vsebovati:
– podatke o lastniku/plačniku merilnega mesta,
– številko merilnega mesta,
– delovno moč vtične proizvodne naprave (W),
– datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave,
– izjavo o skladnosti (za napravo kot celoto ali za nameščene module in razsmernike),
– drug dokument proizvajalca naprave, iz katerega izhaja, da je naprava skladna s standardi SIST EN 62109-1, SIST EN 62109-2, če ti podatki niso razvidni iz izjave o skladnosti,
– kopijo navodila za montažo in priključitev v slovenskem jeziku, iz katerega je razvidno, da proizvodna naprava ne zahteva vgradnje RCD tipa B.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/prikljucite-lahko-le-te-balkonske-soncne-elektrarne-406817

55 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ