Isklanik
DELO: Upravniki bodo vsakih pet let na preizkušnji

DELO: Upravniki bodo vsakih pet let na preizkušnji

Objavljeno, 11.11.2018

Pogodba o medsebojnih razmerjih ne bo več obvezna, stroškov ne bodo delili glede na število oseb.

Portorož – Prenova stanovanjskega zakona, s katero bi novelirali tudi upravljanje večstanovanjskih hiš, se odlaga in odlaša že leta, optimizem pa vedno obudi prihod novih ljudi na vodilne položaje. Od novega ministra za okolje in prostor se zdaj pričakuje, da bo vendarle izpeljal, česar ni njegova predhodnica.

Predlog je nared, resorno ministrstvo ga je predstavilo na letnem srečanju nepremičninske stroke v Portorožu, konec leta gre v javno obravnavo. Večina rešitev ostaja enakih, kot jih je administracija s pomočjo stroke in deležnikov pripravila že po javni obravnavi pred leti, nekaj pa je novih, dokaj pragmatičnih.

Poslovne stavbe so spet zunaj

Zakonska ureditev bo, če bo predlog sprejet, veljala samo za stanovanjske stavbe (skupaj z varovanimi stanovanji), ne pa tudi za poslovne oziroma poslovno-stanovanjske. Iz tega izhajajo številni pomisleki, saj je v Sloveniji po podatkih Gursa približno dvesto takih stavb, med njimi tudi zelo velike (npr. Plava laguna v Ljubljani, večji del Zupančičeve jame), ki bodo ostale zunaj regulative.

Pogodba o medsebojnih razmerjih po predlogu ministrstva ne bo več obvezna, etažni lastniki jo bodo lahko sklenili prostovoljno, če bodo želeli katero od siceršnjih zakonskih določil oblikovati po svoje. Na primer delitev obratovalnih stroškov. Načeloma se bodo ti delili po lastniških deležih (število oseb kot kriterij so izločili preprosto zato, ker upravniki ne znajo prešteti uporabnikov stanovanj), v pogodbi pa lahko etažni lastniki ob 75-odstotnem soglasju določijo drugačna merila. Novo je tudi, da take pogodbe v novi stavbi ni mogoče skleniti, dokler ni vseljena polovica lastnikov (po vrednosti lastniških deležev).

Ekscesni primeri upravljanja so na površje naplavili vprašanje vodenja rezervnih skladov večstanovanjskih hiš in zamisel o ločenih računih. Predlog zakona zdaj zapoveduje ločene fiduciarne račune za vsako stavbo. Upravniki zagotavljajo, da je to pravzaprav že zdaj mogoče, da mnogi tako že delajo. Da pa morda ni najbolj smiselno k temu zavezati vseh po vrsti, saj bi bili za manjše stavbe ločeni fiduciarni računi prevelik strošek. Več bi storili za varnost skupnega denarja, če bi vztrajali pri skrbnem nadzoru (po načelu štirih oči), kar sicer tudi predvideva zakon, in strožjih sankcijah za kršitelje. Zlorab pa ne more popolnoma izključiti noben zakon, so se strinjali.

Pomembna novost je mandat … BERI DALJE

VIR: www.delo.si

OGLEDOV: vseh skupaj 2, danes 1

Leave a Reply

Close Menu
Back