Isklanik
DELO IN DOM: Novosti pri upravljanju večstanovanjskih stavb konec leta v javno obravnavo

DELO IN DOM: Novosti pri upravljanju večstanovanjskih stavb konec leta v javno obravnavo

Objavljeno, 28.11.2018

Predlog novosti glede upravljanja večstanovanjskih stavb, ki bodo del novega stanovanjskega zakona, bo šel predvidoma konec leta v javno obravnavo. Predvidene spremembe, kot so omejen mandata upravnika, obvezni ločeni računi za vsako stavbo in drugačne stopnje soglasja lastnikov, so bile na nepremičninskem posvetu v Portorožu deležne precej kritik.
 
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru prenove stanovanjskega zakona načrtuje obsežne novosti pri upravljanju večstanovanjskih stavb. Kot je pred dnevi na posvetu Poslovanje z nepremičninami v Portorožu povedala Vesna Dragan z ministrstva, bodo predlagane novosti v javno obravnavo poslali konec tega ali v začetku prihodnjega leta.

Med drugim je predvideno, da bo pogodba med etažnimi lastniki in upravnikom veljala pet let in se bo, če se lastniki ne bodo drugače dogovorili, nato podaljšala. Sprememba bo predvidoma veljala tudi za obstoječe pogodbe za nedoločen čas. Uvedli bi tudi javni register upravnikov.

Upravnik bo moral glede na izhodišča za vsako stavbo, ki jo upravlja, odpreti ločen fiduciarni račun za rezervni sklad. Še naprej je predvideno, da bo za najemanje posojil iz rezervnega sklada potrebno 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Predvidena je možnost revizije razpolaganja s sredstvi sklada.

V načrtu je, da za opravljanje mirne dejavnosti v delu stanovanja ne bi bilo potrebno soglasje drugih etažnih lastnikov, za opravljanje moteče, hrupne dejavnosti v delu stanovanja pa 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Lastniki pa se bodo lahko s 100-odstotnim soglasjem in pogodbo o medsebojnih razmerjih odločili za prepoved opravljanja dejavnosti za celotno stavbo.

V primeru opravljanja dejavnosti v celotnem stanovanju bi bilo potrebno 100-odstotno soglasje lastnikov. Za spremembo namembnosti v poslovni prostor je po gradbenem zakonu potrebno gradbeno dovoljenje ter posledično 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov in preverjanje, ali prostorski akti to sploh omogočajo.

Po predlogu se obratovalni stroški ne bi več delili po številu oseb, ampak po površini in številu posameznih delov. Lastniki se bi lahko sicer drugače dogovorili s pogodbo o medsebojnih razmerjih.

Medtem ko so sedaj za izboljšave (npr. vgraditev novih naprav ali instalacij) potrebno 75-odstotno soglasje lastnikov, bi po novem to spadalo pod redno upravljanje in bi bilo potrebno 50-odstotno soglasje. Pri tem bi v primeru enega lastnika z več kot 50-odstotnim deležem manjšinskim lastnikom omogočili sodno varstvo.

Po novem bi začetek zbiranja soglasij napovedali z objavo na oglasni deski, rok za podpisovanje pa bi bil namesto sedanjih treh dva meseca. Odpravili bi solidarno odgovornost za obveznosti na skupnih delih, po novem bi lastniki odgovarjali glede na lastninski delež.

Okrepili bi pristojnosti stanovanjskih inšpektorjev; med drugim bi lahko ukrepali v vseh stanovanjskih enotah, ne glede na to, v kakšni stavbi so te enote (npr. tudi v poslovno-stanovanjski stavbi, za katere določila glede upravljanja večstanovanjskih stavb ne bodo veljala)…BERI DALJE

VIR: www.deloindom.si

OGLEDOV: vseh skupaj 5, danes 1

Leave a Reply

Close Menu
Back