Isklanik

Ali je zavarovanje stavbe obvezno za vse etažne lastnike, tudi tiste, ki temu nasprotujejo?

Če je zavarovanje stavbe sprejeto v pogodbi o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ali če so ti sprejeli sklep o zavarovanju s tričetrtinsko večino po solastniških deležih, upravnik zavaruje stavbo kot celoto pri izbrani zavarovalnici. Taka odločitev je obvezujoča za vse etažne lastnike, saj je upravnik pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.

Vir:
www.mop.gov.si

Povezava:
https://www.nanovinah.si/na-cakanju/ali-je-zavarovanje-stavbe-obvezno-za-vse-etazne-lastnike-tudi-tiste-ki-temu-nasprotujejo/

OGLEDOV: vseh skupaj 6, danes 1

Leave a Reply

Close Menu
Back