Električni avtomobil v bloku in postavitev lastne polnilne postaje

Objavljeno, 3. 1. 2024

Postavitev lastne električne polnilnice na privatnem parkirnem mestu, kjer ni dodatnega fizičnega posega v skupne dele oziroma v zgradbo kot tako načeloma ne potrebujete soglasja etažnih lastnikov.
Recimo, da gre zgolj za vstavitev dodatnega kabla v že obstoječi kanal ali kabelsko polico, se lahko uporabi 15. člena SZ-1, ki določa, da sme etažni lastnik brez soglasja drugih etažnih lastnikov opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave (izvedbena dela) v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drug posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe. Tak poseg soglasja ne potrebuje.

Ker pa se bo električno vozilo polnilo z večjo močjo do 11 kW je strokovnost izvedbe elektro instalacije NUJNA ZAHTEVA!
Zaradi požarne varnosti v večstanovanjski stavbi in v izogib zapletom s stanovalci se priporoča, da se o izgradnji polnilne postaje etažni lastnik pred izvedbo posvetuje s upravnikom objekta. Za izgradnjo lastne električne polnilne postaje v večstanovanjskem objektu je potrebno upoštevati določene zahteve.

Posvetovanje z upravnikom objekta:

  • Pred izvedbo projekta se priporoča posvetovanje s upravnikom objekta, da se preprečijo morebitni zapleti in se zagotovi skladnost z internimi pravili objekta.

Strokovna izvedba elektroinštalacije: Tovrsten poseg bo vedno izvajal pooblaščeni izvajalec oziroma podjetje, ki se ukvarja s tovrstnimi inštalacijami in ima izkušnje z izvedbo domačih polnilnic za električna vozila. O izvedbi, časovnem okviru in izvajalcu se obvesti upravnika, ki izvedbo pisno odobri.

  • Električna polnilna postaja mora biti vgrajena s strokovno izvedbo elektroinštalacije, upoštevajoča lokalne predpise in standarde.
  • Vgradnja mora biti izvedena s prilagojenim električnim omrežjem, ki omogoča učinkovito polnjenje vozila.

Moč in zmogljivost: Po montaži je izveden test polnilnice in polnilne infrastrukture (omrežja) ter izdan certifikat meritve ustreznosti elektro instalacij, kot del dokumentacije, ki jo mora prejeti upravnik po opravljenih delih. Upravnik prejme tudi račun kot dokazilo za strokovno opravljeno montažo in certifikat meritve ustreznosti omrežja.

  • Moč polnilne postaje mora biti skladna z zmogljivostjo električnega omrežja v stavbi.
  • Določitev optimalne moči polnilne postaje, običajno do 11 kW, ob upoštevanju potreb uporabnikov in razpoložljivega električnega priključka.

Požarna varnost: Vsa vzdrževanja, demontaža in ostalo je strošek lastnika. Tudi ob morebitnih obnovah ali rekonstrukcijah objekta. Torej strošek nikoli ni strošek skupnosti, temveč lastnika električne polnilnice.

  • Vgradnja mora upoštevati predpise o požarni varnosti in zagotavljati ustrezne ukrepe za preprečevanje požarov.
  • Uporaba požarno odpornih materialov in postavitev v skladu z lokalnimi predpisi.

UPORABNO DOVOLJENJE SE ZAKLJUČI S PREDLOŽITVIJO DOKUMENTACIJE UPRAVNIKU:
– Certifikat o ustreznosti elektro instalacije.
– Certifikat o ustreznosti polnilne postaje.

POMEMBNO! Če pa bi šlo pri tem posegu za tako imenovani posel, ki presega redno upravljanje večstanovanjske stavbe (za spreminjanje rabe skupnih delov), pa bi bilo treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov.

VIRI:
https://www.dnevnik.si/1043002462/magazin/dom/vprasajte-strokovnjaka/polnjenje-elektricnega-avtomobila-pred-blokom
https://citymagazine.si/kako-do-lastne-polnilnice-za-elektricni-avtomobil-v-stanovanjskem-bloku-moj-prvi-elektricni-avto-s1e4-mpea/
https://youtu.be/jV-BtWdEIsw

329 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ