Zasteklitev balkona; da ali ne in kako?

Objavljeno, 28. 05. 2023

V skladu s Stanovanjskim zakonom velja, da kadar izvedbena dela v posameznem delu (kamor šteje tudi zasteklitev balkonov) pomenijo tudi poseg v skupne dele (denimo v fasado stavbe), etažni lastnik ne sme začeti izvajati del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih. Brez soglasja drugih etažnih lastnikov lahko lastnik posameznega dela opravi le vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drugi posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in obenem ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe.

Ker si nekateri etažni lastniki vzamejo pravico v svoje roke in zasteklijo balkon kot njim odgovarja, da očitno spremenili tudi zunanji videz stavbe, velja, da balkona ne bi smeli zastekliti brez omenjenega soglasja. Poleg tega velja, da morajo biti dela (zasteklitve balkonov) opravljena v skladu s predpisi o graditvi objektov, med izvajanjem del pa mora etažni lastnik omogočiti strokovni nadzor.

Kaj preostane etažnim lastnikom je to da etažnega lastnika prijavijo upravniku, ki ga prijavil inšpektorju za okolje in prostor.

VIR:
https://www.dnevnik.si/1043023789
https://www.gov.si/teme/upravljanje-v-vecstanovanjskih-stavbah/

141 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ