Isklanik

VESTNIK: Z deli v stanovanju najprej seznanite sosede

Objavljeno, 12.02.2019

Prenova rabljenega stanovanja v večstanovanjski hiši je nujna z vidika stanovalcev, a kdaj tudi zelo moteča za preostale stanovalce, zanjo kdaj potrebujemo soglasje, kdaj pa tudi mnenje upravnika bloka.

Povsem logično je, da vsako stanovanje kdaj potrebuje prenovo. Ali je treba zamenjati talne obloge, okna ne tesnijo, kot bi morala, ali smo se odločili za vgradnjo klimatske naprave, staro kuhinjo zamenjali z novo. Vse to zahteva gradbene posege, z njimi pa je povezan hrup, ki je lahko še posebej moteč za sosede. Še zlasti če živite v večstanovanjski hiši, torej v bloku z več stanovalci, se morate držati določenih pravil, da sosedov s prenovo stanovanja, pa naj gre za zamenjavo oken, vrat ali tal ali vgradnjo kakšnega sistema, ne bi pretirano vznemirjali oziroma hrup ne bi postal preveč moteč.

Kdaj posreduje stanovanjska inšpekcija?
Javni interes je, da je zagotovljena normalna raba večstanovanjskih stavb in da so zagotovljeni pogoji za njihovo učinkovito upravljanje, opozarjajo pri GZS. “To področje nadzirajo stanovanjski inšpektorji, ki jim zakon daje kar nekaj pooblastil za ukrepanje. Ob tem je treba poudariti, da vsak problem ali nesoglasje, ki se pojavi v večstanovanjski stavbi, oziroma vsako nezadovoljstvo ali morebitna nepravilnost, na katero naletite pri svojem upravniku, ne sodi v pristojnost stanovanjske inšpekcije. Stanovanjska inšpekcija lahko v stavbah, v katerih bi morali obvezno imeti upravnika, v katerih sta več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov, pa ga nimajo, za obdobje šestih mesecev določi začasnega upravnika. Inšpekcija lahko ukrepa, ko niso ustrezno vzdrževani skupni deli in naprave, lastniki pa ne sprejmejo ustreznega načrta vzdrževanja. Inšpektor z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti, in določi rok za njihovo izvedbo.”
Prav tako lahko inšpektor ukrepa, če lastnik ne zagotovi popravila v lastnem stanovanju, okvara pa povzroča škodo na skupnih delih ali v drugih stanovanjih. Ukrepanje inšpekcije je omogočeno tudi, kadar kdo poseže v skupne dele in naprave stavbe z vgradnjo naprav brez soglasja drugih etažnih lastnikov. V takem primeru inšpektor naloži lastniku, ki je posegel v skupne dele, da si pridobi soglasja. Če do tega ne pride, je treba takšne naprave odstraniti in sanirati škodo. Inšpektor lahko odredi tudi prenehanje opravljanja dejavnosti v stanovanju, če se ta opravlja brez ustreznih soglasij etažnih lastnikov. Stanovanjska inšpekcija lahko pomaga lastnikom pri reševanju težav v stavbi, če te sodijo v okvir pristojnosti inšpekcije, kot so na primer prej našteti primeri. Inšpekcija kot prekrškovni organ lahko ukrepa tudi proti etažnim lastnikom, ki ne izpolnjujejo zakonskih dolžnosti, prav tako pa lahko oglobi tudi upravnike, če kršijo zakon, še sklenejo pri GZS.

Česa se je pri prenovi treba držati?

Hrup in kršitve, ki so povezane s hrupom, opredeljuje in sankcionira veljavni zakon o varstvu javnega reda in miru. Uporabimo ga vedno, ko nekdo moti javni mir tako, da povzroča prekomeren hrup. Pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb zakona o varstvu javnega reda in miru ima policija, pravijo pri stanovanjskem skladu. Po 8. členu zakona o varstvu javnega reda in miru je prepovedano na nedovoljen način med 22. in 6. uro motiti mir ali počitek ljudi s hrupom. Izjema so nujni interventni vzdrževalni posegi. Kdor na nedovoljen način moti mir, je lahko kaznovan z globo od 83 do 209 evrov. Po navedenem zakonu je torej sankcionirano povzročanje hrupa v času med 22. in 6. uro. Navedeni zakon ne daje posebnega statusa sobotam, nedeljam ali praznikom, zato tudi za te dneve velja enaka splošna ureditev kot za delovnike. Če bi torej vaši sosedi v navedenem terminu, torej med 22. uro in 6. uro, povzročali nedovoljen hrup, lahko o tem obvestite policijo in zahtevate izvedbo postopka o prekršku…BERI DALJE

POVEZANI ČLANEK:
https://www.vestnik.si/z-deli-v-stanovanju-najprej-seznanite-sosede-6660240

OGLEDOV: vseh skupaj 7, danes 1
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.