Isklanik

SiolNET: Pridobivanje soglasij sosedov v blokih je lahko nočna mora

Foto: Ana Kovač

Objavljeno, 17.04.2019

V luči priprave novega stanovanjskega zakona smo preverili pravno ureditev, ki se nanaša na pridobivanje soglasij pri različnih tehničnih ali gradbenih posegih v stanovanjskih blokih. Gradnja dvigala predstavlja ogromen izziv, a tudi brez stoodstotnega soglasja stanovalcev je izvedba možna.

Problematika pridobivanja soglasij etažnih lastnikov nepremičnin je trd oreh, ki običajno povzroča sive lase vsem vpletenim. Tako stanovalcem kot upravnikom. Stanovanjski zakon namreč za vse večje investicijske posege na skupno lastnino predvideva, da je treba pridobiti stooodstotno soglasje lastnikov. V projektu etažne lastnine je treba določiti poseben skupni del, za kar pa se tudi potrebuje gradbeno dovoljenje, a je to v praksi zelo težko doseči.

Na ministrstvu za okolje in prostor že potekata usklajevanje in priprava novega stanovanjskega zakona. “Ministrstvo bo takoj, ko bo zaključena prenova gradbene zakonodaje, ki trenutno poteka, intenzivno pristopilo k pripravi novega stanovanjskega zakona,” zatrjujejo.

Preučili bodo tudi možnost znižanja potrebnih soglasij

Čeprav se bodo po njihovem zatrjevanju najpomembnejše spremembe zakona dotikale preoblikovanja neprofitnih najemnin v stroškovne, uveden bo stanovanjski dodatek, ki bo nadomestil subvencije k najemninam, prenovljeno bo področje upravljanja in inšpekcijske določbe, bodo preučili tudi možnost znižanja potrebnih soglasij etažnih lastnikov. S tem nameravajo olajšati odločanje in bivanje v večstanovanjskih stavbah, a ob tem poudarjajo, da je o odstotkih soglasij, ki bodo zahtevana za točno določene posle, še prezgodaj govoriti.

starejši par, upokojenca, starostNOVICEV Sloveniji močno narašča povpraševanje po oskrbovanih stanovanjih

“Zagotovo pa bo soglasje vseh etažnih lastnikov še vedno potrebno za odločanja, ki bodo posegala v solastniške deleže, kot na primer določitev in spremembe solastniških deležev, posebne omejitve uporabe posameznih in skupnih delov, spreminjanje namembnosti posameznih in skupnih delov ter uporaba stanovanj v druge namene,” so pojasnili.

Novela bi lahko bila v parlamentu potrjena do konca leta. Istočasno bo sprejet pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki bo tolmačil zakon.

 

Za katere odločitve zadošča določen delež pridobljenih soglasij?

S soglasjem več kot 50 odstotkov po solastniških deležih etažni lastniki odločajo o vseh poslih rednega upravljanja (obratovanje, vzdrževanje stavbe, določitev in razrešitev upravnika, določitev in razrešitev nadzornega odbora, oddajanje skupnih delov v najem, sprejemanje načrta vzdrževanja, odločanje o morebitnih povišanih vplačilih v rezervni sklad, sprejemanje hišnega reda, vgradnja dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe).

Več kot 75-odstotno soglasje je potrebno za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja (po 14. členu Stanovanjskega zakona), za zavarovanje stavbe in za izvedbo izboljšav, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.

S soglasjem vseh oziroma s 100-odstotnim soglasjem se sprejema sporazum o določitvi ali spremembi solastniških deležev, sprememba razmerja med skupnimi in posameznimi deli, omejitve rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge namene), omejitve rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene), sporazum o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih skupnih delih, uporaba stanovanja v druge namene, za vsa gradbena dela in izboljšave, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, ter za določitev upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno.

“O nujnih posegih etažni lastniki pač ne morejo odločati”

Bojan Bučinel, ki svetuje več nadzornim odborom stanovanjskih stavb, pravi, da se z obstoječimi zahtevanimi deleži potrebnih soglasij načeloma strinja, a ne popolnoma...BERI DALJE

SPOSOJENA VSEBINA:
https://siol.net/novice/slovenija/pridobivanje-soglasij-sosedov-v-blokih-je-lahko-nocna-mora-495261

VIR: siol.net

OGLEDOV: vseh skupaj 4, danes 1
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.