ŽURNAL24.SI: Preverite, ali boste po novem plačevali več ali manj kot do sedaj!

Objavljeno, 02. 01. 2020

Stanovanja v Borovnici

Predstavljamo izračun za štiričlansko družino (starša in dva otroka).

Nov stanovanjski zakon, ki so ga predstavili jeseni in bo šel v zakonodajno proceduro v letu 2020, med drugim ukinja neprofitne najemnine. Neprofitna stanovanja se bodo po novem imenovala javna stanovanja, neprofitne najemnine pa ne spreminjajo le poimenovanja, temveč tudi vsebino. Po novem bodo najemniki plačevali stroškovno najemnino, ki bo višja, kot je sedaj neprofitna, razliko pa naj bi pokril stanovanjski dodatek, katerega upravičenost bodo ugotavljali za vsako leto sproti. 

Koliko točno bodo najemniki po novem plačevali, še ni jasno, je pa jasno, da bodo nekateri plačevali manj, drugi več kot do sedaj. Stroškovna najemnina se bo izračunala na podlagi stroškovne vrednosti stanovanja in letne stopnje najemnine. Letna stopnja najemnine bo zakonsko omejena na največ 5,2 odstotka stroškovne vrednosti stanovanja. Višina stroškovne vrednosti stanovanja se bo določila na podlagi posplošene vrednosti gradbenih stroškov in zemljišča. 

“Iz navedenega izhaja, da bo stroškovna najemnina za vsako večstanovanjsko enoto drugačna, prav tako bodo v formulo izračuna dodani korekcijski faktorji za stanovanja manjše kvadrature,” poudarjajo pri ministrstvu za okolje, ki ga vodi Simon Zajc

Namesto 3 evre 5,3 evra za kvadratni meter

Izračuni za posamezne primere še niso izvedljivi, saj aplikacija za avtomatski izračun stroškovne najemnine za posamezno stanovanje še ni pripravljena – ministrstvo jo bo vzpostavilo do 1. januarja 2021, ko bo uveljavljena stroškovna najemnina. 

Najem stanovanja | Avtor: Profimedia

“Ocenjujemo, da bo maksimalna stroškovna najemnina za novogradnjo na najvišji vrednostni ravni zemljišča (Ljubljana – center) znašala okvirno 7,28 evra za kvadratni meter,” razlagajo pri ministrstvu. Stroškovna najemina za stanovanje povprečne starosti in stopnje vzdrževanosti (od česar bo odvisna višina stroškovne najemnine) v vrednostni coni 18 (na primer Bežigrad ali Šiška znotraj obvoznice), za katerega se trenutno plačuje neprofitna najemnina tri evre na kvadratni meter, bo po novem znašala 5,3 evre na kvadratni meter. 

Višina subvencije oz. stanovanjskega dodatka bo določena glede na ugotovljeni dohodek, izračunan po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se že uporablja pri odmeri višine otroškega dodatka ali subvencije vrtca, le da se pri tem ne bodo upoštevali enaki dohodkovni razredi. 

Koliko bo plačevala štiričlanska družina?

V nadaljevanju so predstavljeni informativni izračuni za štiričlansko družino (starša in dva otroka) z različnimi dohodki, ki živijo v različno velikem stanovanju (65 in 90 kvadratnih metrov) na dveh različnih lokacijah in v različno starem in vzdrževanem stanovanju. V prvem primeru gre za stanovanje srednje starosti in vzdrževanosti znotraj ljubljanske obvoznice (Bežigrad, Šiška), za katerega je predvidena stroškovna najemnina 5,3 evre na kvadratni meter (do sedaj tri evre na kvadratni meter), v drugem primeru pa gre za novo stanovanje v Centru Ljubljane z najvišjo predvideno stroškovno najemnino 7,28 evra za kvadratni meter.IZRAČUNISubvencijo naj bi dobilo več najemnikov, a denar še ni zagotovljen

Ker bo stanovanjski dodatek omejen na določeno kvadraturo, predstavljamo, kaj se zgodi, če štiričlanska družina živi v za subvencijo ustreznem 65 kvadratnih metrov velikem stanovanju, in koliko bo morala doplačati, če je stanovanje večje – na primer 90 kvadratnih metrov.

Štiričlanska gospodinjstva, katerih ugotovljeni dohodek je nižji od približno 1900 evrov, bodo upračena do maksimalne subvencije v višini 90 odstotkov stroškovne najemnine za po površini primerno stanvoanje (65 kvadratnih metrov), kar pomeni, da bodo morale ob stroškovni najemnini 334,50 evrov (stanovanje srednje starosti in vzdrževanosti znotraj ljubljanske obvoznice), doplačati 34,45 evra. Če bo ugotovljeni dohodek štiričlanske družine 2200 evrov, bo doplačilo 214,01 evra, če pa bo presegel 2500 evrov, bo družina morala plačati celotno stroškovno najemnino v znesku 334,5 evra. 

MOP poudarja, da bo po zastavljeni formuli maksimalna stroškovna najemnina znašala okvirno 7,28 evra na kvadratni meter, v primeru, da bi šlo za novogradnjo na najvišji vrednostni coni zemljišča (na primer Ljubljana – center). “Na takšnih lokacijah javnih najemnih stanovanj ni grajenih, zato se v nobenem od obstoječih neprofitnih stanovanj najemnina ne bo dvignila na to raven,” razlagajo pri MOP.

Do subvencije bodo upravičeni vsi najemniki javnih in tržnih najemnin, ki bodo izpolnjevali pogoje, torej tudi tisti v tržnih stanovanjih. “Pri izračunu subvencije se upošteva priznana stroškovna najemnina za stanovanje, ki je po površini primerno za posamezen tip gospodinjstva,” še razlagajo pri MOP. “Če bi bila stroškovna najemnina za stanovanje, v katerem upravičenec biva, nižja od priznane stroškovne najemnine, se pri izračunu subvencije upošteva dejanska najemnina. Če ima najemnik večje stanovanje, bo plačeval višjo stroškovno najemnino, subvencioniran pa bo le za stroškovno najemnino za po velikosti primerno stanovanje.”

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.zurnal24.si/slovenija/preverite-ali-boste-po-novem-placevali-vec-ali-manj-kot-do-sedaj-338567

102 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ