ŽURNAL24.SI: Najemodajalec bo po novem zaščiten še bolj

Objavljeno, 09. 12. 2019

Najem

Na trgu najemnih stanovanj se vedno bije bitka, kdo ima več pravic in kdo več dolžnosti. Najemnik ali najemodajalec?

Običajno se izkaže, da najemnik in najemodajalec vlečeta vsak na svojo stran, oba pa pogosto za nastale razmere krivita pomanjkljivo ali neustrezno zakonodajo. 

Na eni strani imamo tako zgodbe najemodajalcev, ki imajo slabe izkušnje z najemniki, največji težavi sta po njihovem mnenju neplačevanje najemnin in stroškov ter to, da najemnika kljub odpovedi najemne pogodbe ne morejo izseliti iz stanovanja. Nasprotno so najemniki pogosto prepričani, da jih lastnik stanovanja lahko izseli kadar koli.

Preverili smo, kako je plačevanje najemnin in stroškov ter odpoved najemne pogodbe in posledično izselitev iz stanovanja urejena zdaj in, ali predlog novega stanovanjskega zakona na tem področju prinaša kakšne novosti. 

Eden od ciljev je skrajšan postopek odpovedi pogodbe

Avtorji zakona na MOP so kot enega od ciljev zakona zapisali tudi skrajšan postopek odpovedi najemne pogodbe in izročitve stanovanja lastniku. Med poglavitnimi rešitvami, ki naj bi jih prinesel zakon pa skrajšan postopek odpovedi in izpraznitve stanovanja v primeru odpovedi najemne pogodbe sklenjene v obliki notarske listine. 

Razlogi za odpoved najemne pogodbe ostajajo tudi po predlogu novega zakona enaki. Podlaga za odpoved so lahko krivdni razlogi, kar pomeni, da najemnik ni spoštoval svojih obveznosti, ki so mu določene z zakonom in najemno pogodbo, lastnik pa se za odpoved pogodbe lahko odloči tudi iz drugih, nekrivdnih razlogov. Vendar mora v tem primeru najemniku poiskati drugo primerno stanovanje.

Med krivdnimi razlogi je seveda tudi neplačilo najemnine in stroškov obratovanja. V tem primeru zanje subsidiarno odgovarja lastnik stanovanja, kar pomeni, da je odgovoren tako za neplačan znesek kot za morebitne nastale obresti in druge stroške povezane z izterjavo dolga. V predlogu zakona je novost, da bo lastnik zanje subsidiarno odgovarjal le, če ga bo upnik o neplačilu zapadlih terjatev obvestil v roku 30 dni. Novo je tudi to, da naj bi bil najemnik, ki ne plačuje stroškov, lahko kaznovan z globo od 500 do 1200 evrov. 

Obvezen pisni opomin pred odpovedjo

Odpovedni rok najemne pogodbe, če jo odpove najemodajalec, ostaja 90 dni, če jo odpove najemnik, pa se je skrajšal na 60 dni. Novost pa je, da mora lastnik najemnika pred odpovedjo s pisnim opominom obvestiti o kršitvah zakonodaje ali najemne pogodbe in ga pozvati, da v primernem roku odpravi te kršitve. Predvideni pa sta tudi dve izjemi in sicer, če bi najemnik najeto stanovanje oddal v podnajem brez soglasja lastnika, ali če najemnik brez upravičenih razlogov ne prevzame stanovanja oziroma ne prične prebivati v stanovanju v 30 dneh po sklenitvi najemne pogodbe. Kar pomeni, da lahko lastnik pogodbo odpove brez predhodnega pisnega opomina…BERI DALJE

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.zurnal24.si/pod-streho/najemodajalec-bo-po-novem-zasciten-se-bolj-338144

(Ogledano 44 krat, danes 1 ogledov)
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.