FinancePro: Bo izvajalcem gradbenih del osveženi stanovanjski zakon prinesel nove posle?

Objavljeno, 1. 10. 2020

Številni stanovalci kot tudi izvajalci gradbenih del se veselijo lažjega sprejemanja odločitev etažnih lastnikov.

Bo izvajalcem gradbenih del osveženi stanovanjski zakon prinesel nove posle?Foto: Shutterstock

Konec avgusta je bila končana javna obravnava osnutka novega stanovanjskega zakona. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki je odgovorno za pripravo prenovljenega zakona, naj bi pripombe še proučili, nato pa naj bi šel zakon v medresorsko usklajevanje ter pozneje v vlado in potrditev pred poslance.

Po novem lažje in hitreje do izboljšav in vgradnje novih naprav in napeljav

Kakšna so zahtevana soglasja v tujini?Za investicije, večinoma gre za energetsko prenovo, je 50-odstotno soglasje zahtevano v Španiji, Italiji, Franciji, na Finskem in v Avstriji; 67-odstotno večino zahtevajo v Bolgariji in Romuniji, 75-odstotno pa na Češkem in v Nemčiji.

Številne stanovalce kot tudi izvajalce gradbenih del bodo razveselile nekatere predlagane spremembe, ki prinašajo lažje sprejemanje odločitev etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah, še zlasti glede izboljšav in posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje.

Za izvedbo naslednjih posameznih poslov se namreč obeta omilitev potrebnih soglasij:

  • Izboljšave, zavarovanje večstanovanjske stavbe kot celote in nekateri drugi posli, ki so bili do zdaj opredeljeni kot posel, ki presega redno upravljanje (potrebno 75-odstotno soglasje), se s spremembo uvrščajo med posle v zvezi z rednim upravljanjem (50-odstotno soglasje). Gre, na primer, tudi za vgradnjo novih naprav, inštalacij.
  • Potrebno soglasje glede gradbenih del na skupnih delih stanovanjske stavbe, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se s sto znižuje na več kot 75 odstotkov.

Kaj to pomeni za vgradnjo dvigal?

Že od lani je za konkretno zadevo potrebno 75-, in ne stoodstotno soglasje. V nekaterih primerih pa bo po novem, če bodo spremembe sprejete, potrebno le 50-odstotno soglasje. Kot razlagajo na ministrstvu: »V primeru vgradnje oziroma montaže dvigala (dvižne naprave) znotraj stavbe brez poseganja v konstrukcijo objekta gre za vzdrževalna dela, za katera ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (torej bo po novem potrebno 50-odstotno soglasje, op. a.). Če so za vgradnjo dvigala potrebna dela, s katerimi bi se posegalo v konstrukcijo objekta, se ta dela štejejo za rekonstrukcijo objekta, in če bi se dvigala prizidala k objektu (na fasado objekta), se to šteje za prizidavo, ker povečuje gabarite objekta. V obeh primerih je treba pridobiti gradbeno dovoljenje (torej bo potrebno 75-odstotno soglasje, op. a.).«

Gradbeni zakon zahteva zavarovanje odgovornosti izvajalcev

Kaj pa, če gre pri vgradnji novih naprav in napeljav ali izboljšavi kaj narobe? Gradbeni zakon določa, da morajo izvajalci, ki želijo opravljati gradbene dejavnosti (gradnja stavb, gradnja inženirskih objektov ter specializirana gradbena dela), imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Tako je zavarovana odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem gradbenih dejavnosti.50.000 EUR je najnižja možna letna zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti izvajalca gradbenih del.

Ker je odgovornost izvajalca na gradbišču velika, škode pa lahko močno presegajo z zakonom določeno minimalno zavarovalno vsoto, je priporočljivo, da gradbinci dobro opredelijo tveganja in temu ustrezno določijo zavarovalno vsoto, pravijo na Zavarovalnici Triglav.

Zavarovanje odgovornosti krije škodo kot posledico malomarnosti, nenamerne napake ali opustitve dolžnosti, vključena pa je odgovornost za poškodovanje oseb in odgovornost za poškodovanje stvari.

Čeprav zavarovanje odgovornosti za nekatere izvajalce, to je predvsem za izvajalce zaključnih gradbenih del, postavljanja ostrešij in krovska dela ter drugo, ni obvezno, pa je vsekakor priporočljivo, da ga sklenejo tudi ti, saj lahko pri izvajanju dela prav tako povzročijo škodo.

SPSOJENA VSEBINA
https://pro.finance.si/TRIGLAV/8966318/Bo-izvajalcem-gradbenih-del-osvezeni-stanovanjski-zakon-prinesel-nove-posle

25 Ogledov, 1 Danes
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ