Isklanik

24UR.COM: Nov stanovanjski zakon – rok za pripombe se izteče danes

24ur com - 24UR.COM: Nov stanovanjski zakon - rok za pripombe se izteče danes

Objavljeno, 28. 11. 2019

Osnutek novega stanovanjskega zakona predvideva številne spremembe, ki pa so, vsaj nekatere, po mnenju zainteresirane javnosti preslabo zasnovane. Rok za pripombe se sicer izteče danes, že na podlagi nekaterih dosedanjih izjav pa je pričakovati, da bo teh veliko.

Danes se izteče 45-dnevna javna obravnava za osnutek novega stanovanjskega zakona, ki bo po navedbah ministrstva za okolje in prostor prinesel ukrepe za reševanje stanovanjske problematike, predvsem pri mladih in bolj ranljivih skupinah. 

Novi stanovanjski zakon naj bi med drugim omogočil več javnih najemnih stanovanj, nakup stanovanja tudi prekarcem in učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb.

Cene nepremičnin v nebo
Cene nepremičnin v neboFOTO: POP TV

Osnutek predvideva zamenjavo sedanje neprofitne najemnine s stroškovno, s čimer naj bi republiški stanovanjski sklad in občinski skladi dobili več denarja, ki ga bodo lahko namenili za vzdrževanje in gradnjo novih stanovanj.

Predvideno je tudi, da bo Stanovanjski sklad RS ustanovil javno najemniško službo, ki bo najemala stanovanja na trgu in jih oddajala kot javna, zakon pa prinaša tudi možnost državnega jamstva za posojila za mlade in mlade družine, ki zdaj ne morejo priti do posojila za nakup stanovanja. To je postalo še bolj aktualno po nedavni zaostritvi kreditnih standardov.

Predviden je dvig omejitve za zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo stanovanj, in sicer s sedanjih 10 na 50 odstotkov kapitala sklada. Zakon bi po predlogih opredelil tudi pogoje za stanovanjske zadruge.

Novosti so predvidene tudi glede perečega vprašanja upravljanja večstanovanjskih stavb. Med drugim bi bil mandat upravnika omejen na pet let (sedanje pogodbe za nedoločen čas bi bile z zakonom avtomatično spremenjene v pogodbe za pet let), lastniki pa bi se glede upravnika odločali s 50-odstotno večino. Spremembe so npr. predvidene tudi glede soglasij in delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah.

Ljubljana
LjubljanaFOTO: Dreamstime

Koalicija se je sicer zavezala, da bo sredstva za stanovanjsko področje do konca mandata zvišala na 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar bi pomenilo okoli 200 milijonov evrov letno ali pet- do desetkrat več kot zdaj. Ni pa predviden sistemski vir za to področje in za ambiciozne cilje iz osnutka zakona, ampak naj bi se sredstva opredeljevalo z vsakokratnim proračunom.

To je bila ena od do zdaj izraženih kritik zainteresirane javnosti. Slišati je bilo npr. tudi, da nekatere rešitve v stanovanjski zakon ne sodijo in bi morale biti urejene v drugih zakonih, da so določene rešitve preslabo zasnovane, da določeni vidiki niso pokriti in da je zakon zastavljen preveč široko ter ga bo težko pripeljati do sprejema.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.24ur.com/novice/slovenija/nov-stanovanjski-zakon-rok-za-pripombe-se-iztece-danes.html

OGLEDOV: vseh skupaj 23, danes 1
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.