24UR.COM: Na predlog stanovanjskega zakona prišlo kar 400 pripomb

Objavljeno, 08. 12. 2019

Na osnutek težko pričakovanega stanovanjskega zakona, ki med drugim prinaša javno najemniško službo, omejuje mandat upravnikom, neprofitne najemnine nadomešča s stroškovnimi, predvideva državne garancije za posojila za nakup stanovanj in prinaša nov način delitve stroškov, je prišlo kar 400 pripomb.

Sledi analiza prejetih pripomb, po novem letu pa sledi krajša javna obravnava.

Ministrstvo za okolje in prostor je na osnutek novega stanovanjskega zakona prejelo okoli 400 pripomb. Največ se jih navezuje na področje upravljanja večstanovanjskih stavb in na delitev obratovalnih stroškov. “Prvi pregled kaže, da je približno 300 pripomb prišlo s strani fizičnih oseb, preostale pa so podale pravne osebe, med katerimi so svoje mnenje in predloge posredovali vsi ključni deležniki s področja stanovanjske politike,” so dejali na ministrstvu.

Bodo mladi z novim stanovanjskim zakonom lažje prišli do domov?
Bodo mladi z novim stanovanjskim zakonom lažje prišli do domov?FOTO: Shutterstock

Kaj predvideva zakon?
Osnutek predvideva zamenjavo sedanje neprofitne najemnine s stroškovno. Ta bo višja, kot je zdaj neprofitna, uporabniki pa bodo glede na dohodke prejeli subvencijo oz. stanovanjski dodatek. Upravičenost do takšnega najema bodo preverjali vsako leto. Republiški stanovanjski sklad in občinski skladi bodo tako dobili več denarja, ki ga bodo lahko namenili za vzdrževanje in gradnjo novih stanovanj.

Predvidena je ustanovitev javne najemniške službe, ki bo najemala stanovanja na trgu in jih oddajala kot javna. Pri tem računajo, da bo lastnike stanovanj, ki zdaj ostajajo prazna, k sodelovanju pritegnilo dejstvo, da z oddajanjem ne bi imeli opravka, ampak bi od sklada le prejeli (stroškovno) najemnino. Ali bodo vključevanje v to shemo spodbudili z davčnimi olajšavami, še ni znano.

Poleg tega daje zakon podlago za državne garancije za posojila za mlade in mlade družine, ki zdaj ne morejo priti do posojila za nakup stanovanja.

Predviden je dvig omejitve za zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo stanovanj, in sicer na 50 odstotkov kapitala sklada (zdaj 10 odstotkov).

Zakon postavlja tudi pogoje za stanovanjske zadruge.

Mandat upravnika omejen na pet let
Novosti so predvidene tudi glede upravljanja večstanovanjskih stavb. Po osnutku bo mandat upravnika omejen na pet let, lastniki bi se glede upravnika odločali s 50-odstotno večino.

Upravniki bodo morali za rezervni sklad za vsako stavbo odpreti ločen fiduciarni račun, rezervni sklad bodo lahko upravljali le skupaj z etažnimi lastniki.

Stroški se ne bodo več delili po številu uporabnikov stanovanja, ampak glede na površino stanovanj.

Pripombe
Glavna kritika tako nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s stanovanjsko problematiko in položajem mladih, kot zbornice, ki zastopa upravnike večstanovanjskih stavb, je bila, da ni predvidenega sistemskega vira financiranja stanovanjskega področja.

Nevladniki so imeli pripombe med drugim tudi glede opredelitve stroškovne najemnine, načina omejevanja rasti najemnin in pogojev za stanovanjske zadruge, upravniki pa glede omejevanja mandata upravnikov in ločenega fiduciarnega računa ter regulacije najemnin ob odsotnosti evidence stanovanj in najemnin.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.24ur.com/novice/slovenija/stanovanjski-zakon.html

(Ogledano 46 krat, danes 1 ogledov)
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.