24UR.COM: Inšpektorji proti upravniku uvedli prekrškovni postopek

24UR.COM: Na predlog stanovanjskega zakona prišlo kar 400 pripomb

Objavljeno, 12. 11. 2020

Stanovanjska inšpekcija je v usmerjeni akciji nadzora upravljanja večstanovanjskih stavb ugotovila kršitev na področju mesečnega obračuna stroškov, prekrškovni postopek pa je uvedla tudi proti upravniku, ki ni posredoval vse zahtevane dokumentacije. Inšpektorji so sicer pregledali 20 stavb oz. upravnikov.

Inšpektorat za okolje in prostor, ki bo ugotovitve nadzora danes predstavil tudi na posvetu o poslovanju z nepremičninami v organizaciji Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije, je v akciji preverjal, ali upravniki zagotavljajo pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb, ali se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu in ali izstavljajo etažnim lastnikom mesečne obračune stroškov.

Inšpekcija

Nadzor so opravili v 20 stavbah oziroma upravnikih, vključeval pa je pravne osebe, samostojne podjetnike in upravnika enega od etažnih lastnikov. Vsi upravniki teh stavb so zagotovili, da se vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu, na skupnem fiduciarnem računu ali pa na fiduciarnem računu rezervnega sklada, odprtega za posamezno večstanovanjsko stavbo, ki jo upravljajo.

Z izjemo enega so vsi izdelali in izstavili mesečni obračun stroškov. Proti tej izjemi je bil uveden prekrškovni postopek. Ta je bil uveden tudi proti upravniku, ki na zahtevo inšpektorja ni posredoval vse zahtevane dokumentacije.

Kot so spomnili na inšpektoratu, stanovanjski zakon določa, da mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če upravnik vplačila etažnih lastnikov izvaja prek svojega transakcijskega računa, mora najpozneje v roku desetih dni od vplačila posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva, vplačana za namen rezervnega sklada, na transakcijski račun rezervnega sklada.

Zakon tudi določa, da mora upravnik vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstaviti obračun stroškov ter v njem ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen. Prikazati mora tudi višino mesečnega vplačila v rezervni sklad in morebitna druga plačila naslovnika ter stanje rezervnega sklada za celotno večstanovanjsko stavbo.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.24ur.com/novice/slovenija/inspektorat-pri-nadzoru-upravnikov-ugotovil-dve-krsitvi.html

73 Ogledov, 1 Danes
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ