Državni sekretar Prijon: MOP se zaveda, da podatki, ki jih vodi in vzdržuje GURS predstavljajo eno izmed temeljnih podlag za učinkovito vodenje in izvajanje politik

Foto: Jaka Šuln

Objavljeno, 18.03.2019

Novo mesto, 15. 3. 2019 – Državni sekretar Aleš Prijon je danes nagovoril udeležence 47. Geodetskega dneva z naslovom »Geodezija – stroka priložnosti« in 8. Evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, ki ga organizirata Zveza geodetov Slovenije in Dolenjsko geodetsko društvo. Tradicionalno letno strokovno srečanje geodetov predstavlja pomemben izobraževalni dogodek in predvsem forum za izmenjavo izkušenj, znanj in idej na širšem geodetskem strokovnem področju. Državni sekretar Prijon je poudaril, »da se Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki pokriva področje dela državne geodetske službe, zaveda, da podatki, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS (GURS) predstavljajo eno izmed temeljnih podlag za učinkovito vodenje in izvajanje prostorskih, okoljskih, nepremičninskih, stanovanjskih, energetskih, obrambnih in drugih politik, ki so ključne v razvoju vsakega nacionalnega gospodarstva. Slovenska javna uprava, kot tudi zasebni in izobraževalni sektor za uspešno izvajanje svojega dela potrebuje kakovostne prostorske informacije in storitve. Zavedamo se, da je možno procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, pospešiti in izboljšati samo s povezovanjem in zagotavljanjem medopravilnih prostorskih podatkov.«

Naloga MOP je, da uporabnikom zagotovimo enostavno dostopne in kakovostne podatki o nepremičninah, posegih v prostor, podatke o predpisanih ureditvah iz prostorskih aktov, omejitvah glede rabe prostora, podatke o izdanih upravnih aktih s področja graditve in podatke o dejanski rabi prostora. Za vse našteto pa potrebujemo tudi ustrezno skupno informacijsko infrastrukturo. Vzpostavitev skupne informacijske infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji pomeni tudi izpolnitev zahtev, ki jih prinaša evropska direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije. Glavni namen direktive je zagotoviti dostopnost uporabnikov do kakovostnih in poenotenih prostorskih podatkov in informacij za podporo odločanju, vrednotenju in spremljanju stanja v prostoru v celotni Evropi.

Prijon je poudaril, da je Ministrstvo za okolje in prostor za izpolnitev zapisanih ciljev že v letu 2016 začelo z izvajanjem programa projektov« »e-prostor« v okviru katerega se izvaja informacijska podpora procesom prostorskega načrtovanja, graditve objektov, upravljanja nepremičnin ter vodenju stanovanjske in okoljske politike. Zagotovljen bo dostop do vseh potrebnih informacij o prostoru preko portala prostorskega informacijskega sistema in drugih spletnih portalov. Omogočen bo dostop do informacijsko podprtih storitev za podporo reševanja življenjskih dogodkov na področju graditve objektov. Sem sodijo tudi aktivnosti za zagotavljanje storitve za elektronsko poslovanje na področju izdaje gradbenega dovoljenja in na področju prostorskega načrtovanja. Sestavni del programa projektov »e-prostor« je tudi izvedba informacijske prenove nepremičninskih evidenc, zaključek skeniranja arhivskih elaboratov in izboljšava lokacijske natančnosti podatkov zemljiškega katastra. Za izvedbo celotnega programa projektov e-prostor, je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Geodetsko upravo RS zagotovilo finančna sredstva iz strukturnih skladov v tej finančni perspektivi. V projektu eProstor se izvaja informacijska posodobitev nepremičninskih evidenc in njihova povezava z drugimi prostorskimi evidencami in dejanska vzpostavitev še nekaterih evidenc s področja prostorskega načrtovanja ter njihova medopravilnost, Potrebna je nenehna skrb za kakovost podatkov v katastrih in registrih.«

Državni sekretar je sklenil, »da smo na pravi poti in da je ta pot podlaga za vrsto novih aktivnosti, novih projektov in razvoj sistemskih rešitev, ki se jih bomo še lotili. Za dobro opravljeno delo se zato zahvaljujem vsem geodetom za vaš prispevek k vzpostavitvi sodobnega sistema evidentiranja nepremičnin in upravljanja s prostorom in seveda vsem sodelavcem GURS.»

SPOSOJENA VSEBINA:
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8838/

VIR: www.mop.gov.si

35 Ogledov, 1 Danes
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ