DNEVNIK: Upravnika je treba imeti, pa čeprav nič ne dela

Objavljeno, 21.07.2018

Tako kot za upravljanje večstanovanjskih stavb zakonodaja zahteva upravnika tudi za garažne hiše in druge skupne prostore v stanovanjskih soseskah. Toda naloge, ki bi jih moral upravnik teh prostorov izvajati, zakonsko niso predpisane.

»Nič. Nobenega sklica letnega zbora lastnikov garažne hiše. Nobenega načrta vzdrževanja. Nobenega letnega poročila o upravnikovem delu. Celo nobenega poročila o upravljanju denarja iz rezervnega sklada, v katerega pa seveda moramo redno vplačevati prispevke,« se razburja lastnica stanovanja s pripadajočim parkiriščem v garažni hiši ene od stanovanjskih sosesk v Ljubljani, katere ime hranimo v uredništvu. »Naš upravnik izvaja le nujna intervencijska dela, ki so za nas draga, upravnik pa zanje ne potrebuje nobenega soglasja, čeprav jih plačuje z našim denarjem iz rezervnega sklada za garažno hišo,« je ogorčena sogovornica.

Pri nujnih delih lahko upravnik prosto izbira izvajalce

V Združenju etažnih lastnikov Slovenije, Društvu etažnih lastnikov Velenje, Kurilnem odboru Deteljica, Združenju dejavnih etažnih lastnikov in nadzornem odboru skupne kotlovnice S-31 pritrjujejo, da je njena izkušnja pogosta. »Stanovanjski zakon etažne lastnike obvezuje k najemanju upravnikov, v nobenem členu pa ne določa, na kakšen način bi moral upravnik upravljati garažno hišo oziroma katera dela bi moral opravljati, da bi bila garažna hiša redno in kakovostno vzdrževana,« pojasnjujejo, zakaj prihaja do nevestnega dela in neustreznega vzdrževanja teh in drugih nestanovanjskih objektov v soseskah.Dober upravnik bi moral po oceni Združenja etažnih lastnikov Slovenije, Društva etažnih lastnikov Velenje, Kurilnega odbora Deteljica, Združenja dejavnih etažnih lastnikov in Nadzornega odbora skupne kotlovnice S-31 tako kot za blok tudi za vsako nestanovanjsko stavbo v etažni lastnini pripraviti (več)letni načrt vzdrževanja in zanj pridobiti soglasje lastnikov. »Ker to upravnikom mnogokrat predstavlja ‘nepotrebno’ delo, ki ni zakonsko predpisano, ti z etažnimi lastniki ne sodelujejo in rednih vzdrževalno-investicijskih del enostavno ne izvajajo,« pripovedujejo organizirani etažni lastniki.

Posledica je ta, da se pogosto izvajajo le nujna, tako imenovana intervencijska popravila, za katera upravniki ne potrebujejo soglasja etažnih lastnikov in lahko celo brez njihove vednosti na ta račun praznijo tudi rezervne sklade stavb. »Pri tem upravnik izbira svoje izvajalce, o izvedbenih delih pa etažnih lastnikov ne obvešča, ker mu zakon tega izrecno ne nalaga,« na nemoč etažnih lastnikov zaradi odsotnosti vsakršnih možnosti nadzora opozarjajo v civilnih iniciativah. Zaradi slabe zakonske ureditve po njihovih pojasnilih nimajo nobenih možnosti zaščititi svojega premoženja pred zlorabami in nekakovostnim delom upravnikov. Ker tudi »stanovanjska inšpekcija absurdno trdi, da ni pristojna ukrepati, etažnim lastnikom preostane samo sodišče in s tem dragi ter dolgotrajni sodni postopki«.

Ministrstvo se posmehuje: Zamenjajte upravnika

Na resornem ministrstvu za okolje in prostor kljub temu ne vidijo problema. Ker skoraj ne dobijo prijav, sklepajo, da večjih problemov pri upravljanju nestanovanjskih stavb v etažni lastnini ni, so odgovorili na naše vprašanje, kako nameravajo problematiko urediti v prihajajoči novi stanovanjski zakonodaji.

Tiste etažne lastnike, ki vendarle imajo težave, pa spominjajo, da imajo pravico upravnika kadar koli zamenjati. »Kot da bi na ministrstvu sedeli na ušesih. Že ničkolikokrat smo opozorili, da zamenjava upravnika, še posebno v večjih soseskah, kjer je na stotine etažnih lastnikov, dejansko ni mogoča,« so nad odzivom ministrstva zgroženi v civilnih iniciativah. Poudarjajo, da upravniki z neomejenim mandatom po veljavnem stanovanjskem zakonu niso zavezani k skrbnemu gospodarjenju in kakovostnemu upravljanju garažnih hiš, zato je treba pripraviti popolnoma nov zakon o upravljanju vseh etažnih nepremičnin in ne samo večstanovanjskih stavb.

VIR:
www.dnevnik.si

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Leave A Reply

Scroll Up
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.
Vaši podatki bodo shranjeni in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Če se želite naročiti na e-obveščanje o izbrani rubriki, se morate predhodno prijaviti.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.