Kaznivo dejanje uničevanje lastovičjih gnezd z mladiči!

Objavljeno, 19. 3. 2021

Za uničenje gnezda lastovk z mladiči, zaradi česar bi ti poginili, ali zaradi poškodb, je zagrožena celo zaporna kazen do treh let. Lastovke in njihova gnezda so namreč zaščitena.

Lastovke so vitke, dolgorepe ptice, ki nam oznanijo, da v našo deželo prihaja pomlad. Popravijo si gnezda, v katerih so živele preden so se pred zimo umaknile v toplejše kraje ali pa jih zgradijo nova. Mestni in kmečki lastovki, ki živita čisto blizu človeka, so všeč predvsem vogali pod strehami, balkoni, oporniki. Žal to ni vedno všeč človeku.

V Sloveniji je možno opaziti pet vrst lastovk (skalna, mestna, kmečka, rdeča lastovka in breguljka) in vse so zavarovane. Zavarovane živalske vrst pa je po uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Prav tako je prepovedano odstranjevanje njihovih gnezd.

Ljudje jih običajno sprejemajo z naklonjenostjo, žal pa prepogosto dobimo tudi informacije o tem, kako so s sten postrgali njihova gnezda z mladički vred. To je skrajno nehumano in lahko celo kaznivo dejanje. V Sloveniji sta odstranjevanje gnezd – sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur nujno potrebnih za razmnoževanje in vznemirjanje katere koli vrste prostoživečih ptic prepovedana z zakoni. Če se pri tem poškoduje ali usmrti živali, gre lahko tudi za kaznivo dejanje določeno v 344. členu Kazenskega zakonika, ki se kaznuje z zaporom do treh let.

Gnezda je sicer mogoče odstraniti, a nikoli v času, ko lastovke gnezdijo!

Odstranjevanje gnezd le z dovoljenjem
Opozarjajo, da se gnezd nikoli ne sme odstranjevati v času, ko lastovke gnezdijo. Zakonodaja je na tem področju precej stroga, 344. člen kazenskega zakonika v primerih, ko gre za poškodbe in usmrtitev živali to celo opredeljuje kot kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen do treh let zapora.    Gnezda lastovk se lahko odstranijo zgolj, če za to pridobimo dovoljenje agencije za okolje (ARSO), kjer to dovoljenje izdajo po predhodnem strokovnem mnenju zavoda za varstvo narave.  Zakonodajo določa tudi izjemo. Gnezda lahko odstranijo tudi investitorji, ki so za obnovo (gradnjo) objektov pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje. Lastovke so zelo občutljive na motnje in spremembe v okolici gnezda. Če se jim zazdi, da je gnezdo preveč obiskano, ga lahko celo zapustijo, mladiči pa poginejo, zato jih opazujte od daleč in pri tem uživajte. Pred njihovimi iztrebki pa se lahko zavarujemo tako, da približno 70 do 80 centimetrov pod njihovimi gnezdi namestimo leseno desko, polico, kamor se iztrebki ujamejo.

Čas gnezdenja: maj, junij, julij, avgust

Lastovke pa gnezdijo spomladi in poleti in kot tudi ostale ptice, so zelo občutljive na motnje in spremembe v okolici gnezda. Če se jim zazdi, da je gnezdo preveč obiskano, ga lahko celo zapustijo, mladiči pa poginejo, zato jih opazujte od daleč in pri tem uživajte.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.gov.si/novice/2021-03-19-unicenje-lastovicjega-gnezda-z-mladici-je-nehumano-in-kaznivo-dejanje/
https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/hude-kazni-za-unicenje-gnezda-z-mladici-363926
https://gnezdilnice.si/index.php?path=kmecka_lastovka
https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/344-clen-nezakonito-ravnanje-z-zascitenimi-zivalmi-in-rastlinami

24 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ