Isklanik

Kaj pomeni 10 LETNA GARANCIJA

Objavljeno, 09.11.2018

Hujše napake na nepremičnine, ki jih ni bilo možno odkriti ob prevzemu nepremičnine in se pokažejo v dveh letih od prevzema nepremičnine, so skrite napake (streha, fasada, instalacije in drugi vitalni deli). Prodajalec pa odgovarja tudi za napake v solidnosti gradnje, ki se pojavijo v 10 letih od prevzema nepremičnine. Kupec mora prodajalca obvestiti o skritih napakah s priporočeno poštno pošiljkonajkasneje v roku dveh mesecev, ko je napako ugotovil oz. v 6. mesecih, če gre za napako v solidnosti gradnje. Opisati mora, kakšna je napaka in ga pozvati k njeni odpravi. Prodajalec mora v roku enega meseca dostaviti kupcu obvestilo o vzrokih napake in načinu odprave, same napake pa mora odpraviti v roku dveh mesecev po prejemu obvestila, oz., če gre za napako, ki bistveno ovira normalno uporabo nepremičnine, takoj oz. v najkrajšem možnem času. 
  
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb /ZVKSES/  Ur.l. RS, št. 18/2004
Jamčevalni roki
23. člen
(1) Prodajalec odgovarja za napake nepremičnine, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: skrite napake), če se skrite napake pokažejo v dveh letih od prevzema nepremičnine.
(2) Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki imajo značilnost napak v solidnosti gradbe (662. člen OZ), če se te pokažejo v desetih letih od prevzema nepremičnine.
(3) Jamčevalni roki za skrite napake na skupnih delih stavbe z več posameznimi deli začnejo teči:
1. v primeru iz prvega odstavka 21. člena tega zakona: od dneva, ko je skupne dele prevzel upravnik,
2. v drugih primerih: od dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem posameznega dela stavbe kupcu, ki je zadnji prevzel posamezni del v stavbi, vendar najkasneje v enem letu od dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem posameznega dela stavbe kupcu, ki je prvi prevzel posamezni del v stavbi.
 
Torej, 662. člen Obligacijskega zakonika predpisuje:
662. člen – V čem je odgovornost

(1)     Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.
(2)     Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena gradba, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi bile vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.
(3)     To velja tudi za projektanta, če izvira napaka gradbe iz kakšne napake v načrtu.
(4)     Po določbah prejšnjih odstavkov ta dva nista odgovorna le naročniku, pač pa tudi vsakemu drugemu pridobitelju gradbe.
(5)     Te njune odgovornosti ni mogoče s pogodbo niti izključiti niti omejiti.

VIR: www.gradimo.com

POVEZAVA:
https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kaj-pomeni-10-letna-garancija/ ‎

OGLEDOV: vseh skupaj 43, danes 1
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.