Isklanik
ZELS: Zakonsko neurejeno upravljanje in vzdrževanje garažnih hiš v soseskah 2.del

ZELS: Zakonsko neurejeno upravljanje in vzdrževanje garažnih hiš v soseskah 2.del

Objavljeno, 16.08.2018

ZELS se zavzema za celovito ureditev področja upravljanja in vzdrževanja vseh etažnih nepremičnin,
poleg stanovanj tudi garaž, kotlovnic, poslovnih stavb v etažni lastnini.

Kljub temu, da Stanovanjski zakon (SZ-1) ne opredeljuje upravljanja niti garažnih hiš v stanovanjskih soseskah,
niti garažnih hiš v poslovnih soseskah, uradniki na ministrstvu za okolje in prostor še vedno vztrajajo na zakonu
o upravljanju izključno večstanovanjskih stavb (blokov).

UVOD
Za pripravo učinkovitih zakonodajnih rešitev s področja upravljanja vseh etažnih nepremičnin, predlagana
sprememba SZ-1 ne bo zadostovala, saj je potrebno k pripravi ustreznih rešitev pristopiti celovito in z novim
zakonom urediti upravljanje vseh nepremičnin v etažni lastnini…PREBERI VEČ

VIR
www.zels.si

Leave a Reply

Close Menu
Back