Isklanik
Objava OBVESTILA in UPRAVLJANJA na NANOVINAH.si nikoli lažja

Objava OBVESTILA in UPRAVLJANJA na NANOVINAH.si nikoli lažja

Objavljeno, 18.06.2019

spletna stran ima poenostavljen način objavljanja obvestil in upravljanja.
Namen zbiranja obvestil je obveščanje skupnosti in širše javnost preko elektronske pošte in spletne strani NANOVINAH.
Približati stanovalcem in ožjim sorodnikom dostop do informacij povezanih z upravljanjem bloka in soseske ter vzpodbuditi komunikacijo med njimi.

  • transparentno vodenje upravljanja bloka in soseske kot celote,
  • prikazati aktivnosti upravljanja s strani predstavnikov etažnih lastnikov in upravnika,
  • omogočiti registriranim etažnim lastnikom komentiranje,

Zaradi varnosti in zlorabe imajo pravice do objave obvestil samo registrirane osebe.
Pravice do ogleda OBVESTIL in UPRAVLJANJA pa prijavljene osebe.

navodila objava obvestila upravljanje - Objava OBVESTILA in UPRAVLJANJA na NANOVINAH.si nikoli lažja

Bogdan Strmec
skrbnik spletne strani

OGLEDOV: vseh skupaj 41, danes 1

Leave a Reply

Close Menu
Back