Isklanik

Kje lahko spremljam upravljanje našega bloka?

Na spletni strani pod rubriko UPRAVLJANJE.

Vsak vhod 86, 86a, 86b ima na voljo vpogled v izključno samo njihova obvestila upravljanja.  To pomeni, da lahko registrirani stanovalci BLOKA 86b vidijo samo njihova obvestila in ne-morejo videti vsebine BLOKA 86 in 86a. Obvestila se delijo na ETAŽNI LASTNIKI in UPRAVNIK.

ETAŽNI LASTNIKI
Ogled aktivnosti upravljanja in vzdrževanja bloka s strani etažnih lastnikov je omogočen samo stanovalcem bloka, upravniku in ožjim sorodnikom.
UPRAVNIK
Ogled aktivnosti upravljanje in vzdrževanja bloka s strani upravnika je omogočen samo upravniku stanovalcem bloka in ožjim sorodnikom.

Pravice, do objave imajo samo blokovski predstavniki in ker je funkcija prostovoljne narave je ažurnost odvisna od njihove volje in časa.
Upravniku je bila zadeva predstavljena in je pritrdil, da se bo potrudil in obveščal sprotno o napredku dodeljenih naloge in aktivnostih upravljanja bloka in soseske.

Da pa ideje, izboljšave in kritike nebi ostali samo predmet predstavnikov in upravnika imajo vsi registrirani uporabniki na voljo, objavo komentarja in všečkanje.

Ker pa se včasih lahko zgodi, da se dela podvajajo je naslov viden vsem obiskovalcem in dodali smo še stanje kot odprte zadeve.

Admin

OGLEDOV: vseh skupaj 7, danes 1
Share on print
Print

Leave a Reply

Close Menu
Back