ZELS: Temeljni predlog za nov zakon o etažni lastnini – ukinitev obveznega imenovanja upravnikov in uvedba proste izbire odločanja

25.12.2017

spodnje sporočilo je združenje ZELS posredovalo na MOP skupaj s prilogo.


Spoštovani predstavniki Ministrstva za okolje in prostor,

priloženo vam pošiljamo dopis: TEMELJNI PREDLOG ZA NOV ZAKON O ETAŽNI LASTNINI – UKINITEV OBVEZNEGA IMENOVANJA UPRAVNIKOV in UVEDBA PROSTE IZBIRE ODLOČANJA.

Trenutno veljavna zakonska obveznost imenovanja upravnika za nas etažne lastnike pomeni zakonsko onemogočanje proste izbire upravljanja z našo lastnino.

Ustavne pravice, povezane s pridobljenimi stanovanji, državljani uresničujemo s soodločanjem o upravljanju skupnih delov nepremičnine. Naloga države pa naj bo le, da zagotovi takšne pravne pogoje, da bomo lahko državljani te pravice tudi dejansko uresničevali v praksi.

Celovit paket predlogov za novo zakonodajo o etažni lastnini pa vam bomo posredovali kot že najavljeno do konca tega leta.

Želimo vam prijetne praznike in vse dobro v letu 2018.

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,
Predsedstvo Združenja ZELS, Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar
Društvo etažnih lastnikov Velenje – DELV, predsednik Damijan Smonkar
Kurilni odbor Deteljica – KO Deteljica, predsednik Igor Praprotnik
Združenje dejavnih etažnih lastnikov – ZDEL, predsednik Gorazd Marinček
Nadzorni odbor skupne kotlovnice S – 31, Maribor, predsednik Franc Košir

Dokument
7 Ogledov, 1 Danes
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ