Sončna elektrarna na strehi bloka | DNEVNIK

Objavljeno, 31. 03. 2023

Bralka nam je poslala zanimivo in predvsem aktualno vprašanje, ki zadeva precejšnje število etažnih lastnikov.

Na delu ravne betonske strehe stanovanjskega bloka, ki ni v uporabi kot terasa, ampak dejansko le kot streha, bi radi postavili sončno elektrarno za skupno rabo. Med drugim za napajanje toplotne črpalke in nekaterih porabnikov v skupnih prostorih. Zanima nas, kakšna dovoljenja bi za to morali pridobiti tako znotraj bloka kot pri operaterju ali morda še kje. Ali je, kar se tiče soglasja etažnih solastnikov, dovolj večina? Za zdaj se nas dogovarja 6 etažnih lastnikov, stanovanj pa je 20.

Odgovor: Kar se tiče obstoječe pravne ureditve, velja, da morajo solastniki ali etažni lastniki ali tretje osebe, ki želijo na skupnem delu (npr. strehi stavbe) postaviti sončno elektrarno, za to pridobiti 100–odstotno soglasje solastnikov ali etažnih lastnikov. Postavitev fotovoltaične naprave namreč predstavlja posel, ki presega okvire rednega upravljanja večstanovanjske stavbe.

Vendar se obetajo spremembe. Trenutno je namreč pri pri Vladi Republike Slovenije v obravnavi predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE), ki prinaša kar nekaj pomembnih novosti za postavitev sončne elektrarne na skupne dele v večstanovanjskih stavbah. Predlog zakona (med drugim) predvideva tudi, da je za odločanje o rabi skupnih delov nepremičnin v solastnini ali etažni lastnini, da se na njih postavi, obratuje in vzdržuje fotonapetostna naprava, enako velja tudi za ustanovitve služnosti ali stavbne pravice za tak namen, potrebno soglasje solastnikov ali etažnih lastnikov, ki imajo skupaj najmanj 75-odstotkov idealnih deležev ali solastniških deležev na skupnih delih. Po novem se torej naj ne bi več zahtevalo 100-odstotno soglasje.

Z namenom varovanja interesov etažnih lastnikov, ki se s postavitvijo sončne elektrarne ne strinjajo in ne bodo uporabljali iz nje proizvedene elektrike, je v predlog zakona vključena tudi posebna določba, v skladu s katero stroške postavitve, obratovanja in vzdrževanja fotonapetostne naprave ter morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi lastnik te naprave oziroma solastniki ali etažni lastniki, ki jo uporabljajo. To pa posredno pomeni tudi, da od solastnikov oziroma etažnih lastnikov, ki vgradnje te naprave ne podpirajo in je zato tudi ne bodo uporabljali, ni mogoče zahtevati kakršnega koli finančnega prispevka.

Sicer pa v praksi vodi postopke pridobivanja vseh drugih potrebnih soglasij in dovoljenj podjetje, ki ga boste izbrali za izvedbo posla postavitve sončne elektrarne. Pred začetkom postopka bo izbrani izvajalec opravil tudi ogled strehe, pri čemer ga bo zanimala predvsem njena površina, morebitna (ne)primernost površine zaradi dimnikov in zračnikov …

Če bo izvajalec ocenil, da je streha primerna za namestitev sončne elektrarne, bo poskrbel, da bodo pridobljena pri pristojnih organih in podjetjih vsa potrebna dovoljenja in soglasja (soglasje elektrodistribucijskega podjetja za priključitev proizvodne naprave oz. naprave za individualno/skupnostno oskrbo za vsakega etažnega lastnika posebej, saj vsako stanovanje predstavlja svoje odjemno mesto in ima individualno pogodbo za dobavo električne energije …).

Ker gre za področje, ki se v trenutno pospešeno razvija, se predpisi s tega področja spreminjajo zelo hitro. Dobro je, da so spremembe večinoma v prid posameznikom in da povečujejo dostopnost tega vira energije.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.dnevnik.si/1043019873/Vpra%C5%A1ajte%20strokovnjaka/soncna-elektrarna-na-strehi-bloka

53 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ