Isklanik
SMC: Vprašanje Janje Sluga za MOP v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje.

SMC: Vprašanje Janje Sluga za MOP v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje.

Ljubljana, 13. 10. 2017

Dr. Milan Brglez

predsednik Državnega zbora

 

Zadeva: Ustno poslansko vprašanje

VIDEO POSNETEK SEJE:
JANJA 300x168 - SMC: Vprašanje Janje Sluga za MOP v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje.

 

 

 

 

V skladu z 240. in 242. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem prijavo ustnega poslanskega vprašanja za 34. sejo Državnega zbora v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje, ki ga naslavljam na ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen.

S spoštovanjem!

Janja Sluga,

poslanka

VSEBINA USTNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

 

Spoštovana ministrica Majcen,

Sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025 je med drugim napovedala sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje. Torej zakonodaje, ki ščititi pravice etažnih lastnikov in omogoča primer nadzora nad načinom upravljanja upravnikov. Marca sem Vam na temo priprave zakonodaje že zastavila poslansko vprašanje. Med drugim ste v odgovoru navedli, da naj Ministrstvo ne bi uspelo uskladiti rešitev v Združenju etažnih lastnikov. Združenje etažnih lastnikov pa v številnih medijskih nastopih še vedno izpostavlja njihov aktiven angažma in številne podane predloge, ki pa naj na MOP ne bi bili upoštevani.

Vprašanje ureditve upravljanje z etažno lastnino v zasebni lasti, je pomembno družbeno vprašanje. Spomnimo se samo na primer Atija v Celju, ki ne sem ostati le bled spomin. Zato menim, da je njihovo sodelovanje v procesih priprave izjemno pomembno, za pripravo učinkovitih in na terenu delujočih rešitev pa celo nujno.

Zato me zanima naslednje:

  1. Ali ste preučili in upoštevali kakšne konkretne vsebinske predloge, ki so jih etažni lastniki ocenili za potrebne v novem stanovanjskem zakonu?
  2. Katerim predlogom etažnih lastnikov ste prisluhnili?

Hvala za Vaš odgovor.

Janja Sluga, poslanka SMC

 

pdf icon 1024x1024 - SMC: Vprašanje Janje Sluga za MOP v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje.

OGLEDOV: vseh skupaj 32, danes 1

Leave a Reply

Close Menu
Back