Zasteklitev balkona | DNEVNIK

DNEVNIK: Stanovanjski sklad napovedal odkupe stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Objavljeno, 19. 05. 2023

Bralka nam je poslala vprašanje, ki tare marsikaterega etažnega lastnika z občutkom za skladnost.

Z anima me, kako je urejeno področje zasteklitve balkonov v bloku. Je potrebno kakšno dovoljenje? V našem bloku si je kar nekaj sosedov zasteklilo balkon, ampak vsak na povsem svoj način, da je videti res grdo. Hkrati me zanima, kako je to pri zamenjavi oken oziroma rolet. Naj bi bila po kakšnem pravilu vsa okna (in rolete) v bloku enake barve?

Odgovor:

V skladu s Stanovanjskim zakonom velja, da kadar izvedbena dela v posameznem delu (kamor šteje tudi zasteklitev balkonov) pomenijo tudi poseg v skupne dele (denimo v fasado stavbe), etažni lastnik ne sme začeti izvajati del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih. Brez soglasja drugih etažnih lastnikov lahko lastnik posameznega dela opravi le vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drugi posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in obenem ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe.

Glede na omembo, da so številni etažni lastniki zasteklili balkon tako, da so očitno spremenili tudi zunanji videz stavbe, velja, da balkona ne bi smeli zastekliti brez omenjenega soglasja. Poleg tega velja, da morajo biti dela (zasteklitve balkonov) opravljena v skladu s predpisi o graditvi objektov, med izvajanjem del pa mora etažni lastnik omogočiti strokovni nadzor.

Kar se tiče zamenjave oken oziroma rolet, velja, da se lahko način te zamenjave dogovori v pogodbi o medsebojnih razmerjih, določi se lahko tudi njihovo enotno barvo. V skladu z zakonom morajo namreč etažni lastniki skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero lahko dorečejo način zamenjave oken in rolet, glede na to, da te vplivajo na enoten videz stavbe. Za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih je sicer treba pridobiti soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot 75 odstotkov po solastniških deležih.

SPOSOJENA VSEBINA:
https://www.dnevnik.si/1043023789

61 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ