DNEVNE-NOVICE.COM: Od 20 upravnikov večstanovanjskih stavb se jih 19 drži vseh predpisov

Objavljeno, 12. 11. 2020

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je pravkar končala z akcijo preverjanja delovanja upravnikov večstanovanjskih stavb, pri čemer je bil v ospredju finančni del poslovanja. Stanovanjski inšpektorji so ugotovili, da je stanje zadovoljivo, kakšna izjema pa se vedno najde. 

Inšpektorji so zaključili, da se velika večina upravnikov dosledno drži predpisov (foto: pxfuel.com)

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je ob zaključku akcije pojasnila, da so pri naključno izbranih upravnikih večstanovanjskih stavb preverjali, ali upravniki dejansko vodijo z 42. členom Stanovanjskega zakona zahtevan poseben bančni račun za večstanovanjsko stavbo. Prav tako so preverjali, ali se upravniki držijo ostalih določb in ali vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstavljajo obračun stroškov.

»Stanovanjski zakon določa, da mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če izvaja upravnik vplačila etažnih lastnikov preko svojega transakcijskega računa, mora najkasneje v roku desetih dni od vplačila posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva, vplačana za namen rezervnega sklada, na transakcijski račun rezervnega sklada,« so pojasnili z Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Tokrat so preverjali 20 upravnikov, med katerimi so bile pravne osebe, samostojni podjetniki in en upravnik etažnih lastnikov. Ugotovljeno je bilo, da se vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad prav povsod vodijo na za to predvidenem posebnem računu in da jih 19 izstavlja mesečni obračun stroškov. Edino izjemo čaka prekrškovni postopek, podobno pa najbrž sledijo sankcije tudi za upravnika -pravno osebo, ki ni posredoval vse zahtevane dokumentacije.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.dnevne-novice.com/8-slovenija/4739-od-20-upravnikov-vecstanovanjskih-stavb-se-jih-19-drzi-vseh-predpisov

43 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ