spodnja-savinjska-dolina-ssd

Prireditve in dogodki v občini Prebold in okolici Spodnje Savinjski doline (SSD).

RASavinja: Odpiranje poslovnih priložnosti v turizmu (Webinar)
OBČINA PREBOLD: Priprava koledarja dogodkov za leto 2021 – posredovanje podatkov
MCP: Pešec, bodi viden, bodi previden – akcija
OBČINA PREBOLD: Občinski test hoje na letališču v Kaplji vasi