Domov > Blok 86a | Predstavniki

Koordinator med etažnimi lastniki in upravnikom stavbe:
Bogdan Strmec                   
M: 041 866 722
E: blok86a@nanovinah.si

Predstavnik etažnih lastnikov:
Srečko Romih – odstopil z funkcije 31.10.2020

NALOGE
Stanovanjski zakon (SZ-1) predpisuje funkciji nadzornega odbora, predstavnika etažnih lastnikov ali koordinatorja, da:

  • nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev,
  • zbira in predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine ali glasovanjem na zboru etažnih lastnikov,
  • daje pobude upravniku.

Funkcija je prostovoljna in neprofitna, saj se za delo ne dobi plačila.

POOBLASTILA
Etažni lastniki Latkova vas 86 a so sprejeli sklep na zboru etažnih lastnikov leta 2013, da lahko nadzorni odbor, (predstavnik etažnih lastnikov, koordinator) v sodelovanju z upravnikom brez poprejšnjega soglasja etažnih lastnikov naroči in izvede dela do vrednosti 300 €.