E-mail nadzornega odbora etažnih lastnikov: stanovalci86b@gmail.com

Predsednik nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Jernej Gigerl                         M: 031 612 675

Člana nadzornega odbora etažnih lastnikov:
Klavdija Pikelj Grobelnik M: 051 414 789
Ivan Drozg                         M: 041 986 427

Spletna stran stanovalcev na Novinah 86, 86a, 86b: www.nanovinah.si


NALOGE NADZORNEGA ODBORA KOT JIH PREDPISUJE ZAKON
(Stanovanjski zakon SZ-1)

Nadzorni odbor nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev, predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine, ter daje pobude upravniku.