Isklanik

Pismo županu VINKU DEBELAKU glede obljub o PEŠPOTI in BREŽINI

Objavljeno, 08.05.2019

Spoštovani g. Vinko Debelak!

Po 6ih mesecih vašega mandata župana se obračam na Vas, da nas seznanite kako daleč je izgradnja pločnika ali pešpoti ob ograji SAM, in ureditev ter vzdrževanje brežine ob cesti priključeni na novo izgrajeno krožišče.

V novembru 2018 ste nas obiskali v soseski NANOVINAH, kjer smo si skupaj ogledali1 brežino in mesto kjer naj bi se uredila peš pot. Med obiskom ste podali izjavo, da so za pločnik že stekla pripravljalna dela in da bo zgrajen do konca prve polovice leta 2019.

                   

 

 

 

 

 

Glede brežine pa ste predlagali zasaditev jesena zaradi močnih korenin, ki bi kljubovale močnim sunkom vetra. Ker pa je rast plevela neizbežna in izredno progresivna, so se med stanovalci porodile ideje, da bi to lahko zaustavili z zasaditvijo2 nižjega grmičevja na način kot je to uredil KABELTRADE d.o.o. v neposredni bližini.


Zavedamo se, da je brežina v lasti države in cestnega omrežja, se pa sprašujemo zakaj je izključena iz vzdrževalnih del kot npr. se kosi trava ob cesti in na javnih površinah in vzdržuje krožišče v občini.

Stanovalce zanima, ali so bile podane izjave resnične ali samo predvolilne obljube.

Osebno in v imenu stanovalcev se Vam zahvaljujem za odgovor.

Bogdan Strmec
stanovalec in skrbnik spletne strani www.nanovinah.si

Posredovano:
vinko.debelak@prebold.si
www.nanovinah.si, rubrika OBVESTILA ZA SOSESKO

Reference:

  1. Obisk Vinka Debelaka v soseski NA NOVINAH, kandidata za župana občine Prebold (2)
    https://www.nanovinah.si/obvestila-sosesko-javno/obisk-vinka-debelaka-v-soseski-na-novinah-kandidata-za-zupana-obcine-prebold-2/
  2. Ureditev brežine
    https://arboretumvolcjipotok.wordpress.com/tag/zasaditev-brezine/

Leave a Reply

Close Menu
Back