Isklanik

Je sporočanje stanja plinomera obvezno ali neobvezno?

Objavljeno, 27.11.2018

1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera.

V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema (Adriaplin d.o.o.) ali dobavitelju.

Če redno sporočate števčna stanja natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša obračunana mesečna količina zemeljskega plina enaka razliki sporočenih števčnih stanj. V primeru, da števčno stanje ni pridobljeno na zadnji dan v mesecu, se bo skladno z določili nove metodologije od datuma prejema odčitka do zadnjega dne v mesecu upoštevalo oceno odjema, ki jo pripravi vaš operater distribucijskega sistema.

Več informacij o metodologiji je na voljo na www.plinovodi.si in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema.

 

 

 

 

STANDARDNI KLJUČ KZA 16 za omarice plinomerov je možnost kupiti pri podjetju FLOK. Cena za en ključ je  1,22 €.
Z več informacij pa se obrnete na upravnika robert.tisel@sipro.si.

 

 

VIR: www.plinovodi.si

OGLEDOV: 1 vseh, 1 danes
Share on print
Print

Leave a Reply

 

Close Menu
Back