Prednosti KONDENZACIJSKE tehnologije

Objavljeno, 2. 4. 2022

Razvoj kondenzacijske tehnologije je omogočil, da so danes kondenzacijske plinske peči pribl. 10 % bolj učinkoviti kot sodobne nizkotemperaturne plinske peči. Zaradi boljše učinkovitosti so manjši tudi poraba goriva in izpusti škodljivih plinov v okolje.

Kot je razvidno že iz imena, kondenzacijska tehnologija izkorišča toploto kondenzacijske vodne pare, ki se nahaja v dimnih plinih. S tem se izkoristek plinske peči oz. plinskega kotla poveča za približno 10 %. V prejšnjih generacijah plinskih kotlov je kondenzacijska toplota ostala neizkoriščena, s tem pa so bili tudi negativni vplivi na okolje večji. Boljši izkoristek energetskih virov pa po drugi strani vodi do zmanjšanja izpustov škodljivih snovi, kar pozitivno vpliva na okolje.

KAKO DELUJE KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL?

Načelo delovanja je najlažje razumeti v primeru kondenzacijskega kotla z dodatnim prenosnikom toplote.

Plinske peči - Kako deluje kondenzacijski plinski kotel / PorabimanjINFO
Plinske peči - Kako deluje kondenzacijski plinski kotel - Legenda / PorabimanjINFO

AV primarnem toplotnem izmenjevalniku plamen plina s pomočjo zraka segreva vodo iz ogrevalnega sistema. Ogrevana voda se ponovno dvigne v ogrevalni sistem po dvižnem vodu. Pri izgorevanju se sproščajo dimni plini: ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O), pri čemer slednja vsebuje neuporabljeno kondenzacijsko toploto; torej del toplote, ki je potrebna za njen nastanek.

BV delu s kondenzacijskim toplotnim izmenjevalnikom je temperatura nižja, zaradi česar se dimni plini (ogljikov dioksid in vodna para) ohladijo. Zaradi hlajenja nastaja kondenzat, ki skoraj celotno toploto prenese na vodo v ceveh povratnega voda ogrevalnega sistema.

CDimni plini se s pomočjo električnega ventilatorja odvajajo iz kotla v dimniško cev. Kondenzat pade na dno kotla, od koder gre v kanalizacijski sistem po odtoku / odvodu za kondenzat.

Rezultat: Uporaba kondenzacijske toplote, ki jo proizvaja vodna para, na eni strani poveča izkoristek kotla za pribl. 10 %,  na drugi strani pa zmanjšuje porabo goriva in izpuste škodljivih snovi v okolje.

RAZLIKE MED PLINSKIMI TEHNOLOGIJAMI

Uporaba toplote kondenzata ustvarja razliko med kondenzacijsko in standardno oz. nizkotemperaturno tehnologijo.

Izkoristek delovanja

Kondenzacijski plinski kotel je učinkovitejši kot standardni oz. nizkotemperaturni plinski kotel, saj dodatno izkorišča skoraj celotno kondenzacijsko toploto, zaradi česar je tudi bolj okolju prijazen. Razlog, da se toplota kondenzata nije uporabljala v standardnem (SPK) ali nizkotemperaturnem plinskem kotlu (NPK), je preprost: pri nastajanju kondenzata nastajajo agresivne spojine (kisline), ki lahko poškodujejo stene dimniške cevi.

Ustvarjanje kondenzata

Zaradi preprečevanja poškodb dimnika je bil tehnični cilj preprečiti nastanek kondenzata. To se je doseglo z vzdrževanjem visoke temperature dimnih plinov, zaradi česar  je bil potreben tudi dimnik ustreznih dimenzij. Možnosti za uporabo toplote kondenzata so se odprle šele z razvojem novih, na korozijo odpornih materialov. Za razliko od prej je cilj kondenzacijskih kotlov (KPK) ustvarjanje kondenzata, ki nastane z znižanjem temperature dimnih plinov pod približno 55 °C.

Zbiranje in odvod kondenzata

V nasprotju s standardnimi in nizkotemperaturnimi kotli kondenzacijski plinski kotel zbira kondenzat, ki ga je treba izpustiti v kanalizacijski sistem. Upoštevati moramo, da se kondenzat izloča z odpadno vodo pri čemer je treba upoštevati in spoštovati mejne vrednosti škodljivih snovi.

Odvod dimnih plinov

Zaradi nizke temperature dimnih plinov za vgradnjo kondenzacijskih plinskih kotlov (KPK) ne potrebujemo več “klasičnega” dimnika. Dimni plini se lahko odvajajo skozi razmeroma ozke dimne cevi, nameščene v različnih izvedbah. V posebnih primerih (moč plinske peči manjša od 11 kW), pa je lahko izpust dimnih plinov in zajem svežega zraka izveden z dimnikom na fasadi. Če pa dimnik že obstaja, lahko na vlago odporno cev brez težav vgradimo v dimnik.

Delovna temperatura

Delovna temperatura dvižnega voda in povratnega voda v ogrevalnem sistemu je pri standardnih plinskih kotlih visoka (90/70 °C), pri nizkotemperaturnih in kondenzacijskih plinskih kotlih pa nizka (75/60 °C). Učinkovitost kondenzacijskega kotla lahko dodatno povečamo z dodatnim zmanjšanjem delovne temperature dvižnega voda in povratnega voda na temperature, primerne za talno ali stensko ogrevanje (40/35 °C).

Varnost delovanja

Kondenzacijske plinske peči oz. kondenzacijski plinski kotli niso odvisni od zraka v prostoru, ampak uporabljajo zunanji zrak, ki se dovaja skozi cev, ki je lahko nameščena poleg dimne cevi. S tem izboljšamo varnost delovanja plinskega kotla in kvaliteto bivanjskega okolja, saj se potreben kisik za izgorevanje ne uporablja iz prostora.

PREDNOSTI KONDENZACIJSKEGA PLINSKEGA KOTLA

Prednosti kondenzacijskega plinskega kotla (KPK) v primerjavi s standardnim plinskim kotlom (SPK):

  • večja učinkovitost,
  • nizki izpusti škodljivih snovi,
  • nizka temperatura dima,
  • boljša varnost zaradi dovajanja zunanjega zraka,
  • dimnik ni potreben, dimni plini se odvajajo skozi dimno cev na fasadi,
  • omogoča nizko temperaturo dvižnega voda in povratnega voda (40/30 °C) za talno / stensko ogrevanje.
Plinske peči - Prednosti kondenzacijskega plinskega kotla / PorabimanjINFO

IZKORISTEK DELOVANJA

Učinkovitost delovanja plinskih kotlov se izračuna na podlagi kurilne vrednosti goriva. Kurilna vrednost pomeni energijo, ki se v standardnih pogojih v obliki toplote sprosti pri popolnem izgorevanju goriva s kisikom.

V skladu s tem izračunom za učinkovitost delovanja veljajo naslednje približne vrednosti:

  • 109 % za kondenzacijske plinske kotle (KPK) z zelo nizkimi obratovalnimi temperaturami  (40/30°C) 
  • 104 % za kondenzacijske plinske kotle (KPK) z nizkimi obratovalnimi temperaturami (75/60°C)
  • 93 % za sodobne nizkotemperaturne plinske kotle (NPK) z nizkimi obratovalnimi temperaturami (75/60°C)
  • 65 % za stare standardne plinske kotle (SPK) z visokimi obratovalnimi temperaturami (90/70°C)
Plinske peči - Izkoristek delovanje/ PorabimanjINFO

UGOTOVITEV

Poleg večje učinkovitosti so velike prednosti kondenzacijskih plinskih kotlov zmanjšana raba plina in manjši izpusti škodljivih snovi v okolje, nižja temperatura dimnih plinov in večja fleksibilnost nameščanja dimniškega sistema brez potrebe po klasičnem dimniku.

SPOSOJENA VSEBINA
https://www.porabimanj.info/plinske-peci-prednosti-kondenzacijske-tehnologije/

161 Ogledov, 1 Danes

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ