Isklanik

Iz bližnjega lokala prihaja pretiran hrup. Kam naj se obrnem?

ali ste vedeli - Iz bližnjega lokala prihaja pretiran hrup. Kam naj se obrnem?
ec68c90e8b4ed9589048 hrup - Iz bližnjega lokala prihaja pretiran hrup. Kam naj se obrnem?
Foto: Getty Images

Objavljeno, 05.06.2019

Za obratovalni čas gostinskih obratov je odgovorna občina

Za obratovalni čas gostinskih obratov je v skladu z Zakonom o gostinstvu (ZGos) in Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Pravilnik) odgovorna občina, ki lahko v skladu s Pravilnikom sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu s Pravilnikom določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.

Gostinec lahko v skladu s Pravilnikom v restavracijah, gostilnah in kavarnah določi redni dnevni obratovalni čas med 6. in 2. uro naslednjega dne. Gostinski obrat, ki gostom ponuja le jedi in pijače, ob tem pa gre za gostinski obrat v stavbi s stanovanji ali v objektu na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, sme obratovati le med 6. in 22. uro. Obratovanje zunaj tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas. Gostinec lahko v tem času obratuje, če za to pridobi soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ta o tem odloča na podlagi meril za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov. Pri tem mora za gostinstvo pristojni organ občine upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat.

Kot vir hrupa so opredeljene tudi naprave

Gostinec mora pri izvajanju svoje dejavnosti upoštevati tudi določila Uredbe o mejnih vrednostnih kazalcev hrupa v okolju (Uredba), ki kot vir hrupa v okolju opredeljuje tudi naprave, katerih obratovanje zaradi obrtne dejavnosti povzroča okolju stalen ali občasen hrup.

Nadalje Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) prepoveduje, da kdo na nedovoljen način med 22. in 6. uro naslednjega dne s hrupom moti mir ali počitek ljudi.

Za spremljanje uresničevanja določb ZGos in spoštovanje obratovalnega časa, ki ga določa Pravilnik, sta pristojni tržna inšpekcija in policija. O morebitnih ponavljajočih kršitvah obratovalnega časa se lahko seznani tudi občinski organ, pristojen za določanje obratovalnega časa. Nadzor nad izvajanjem Uredbe je v pristojnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor. Za kršitve nočnega miru in povzročanje hrupa pa je pristojna policija.

Nasvet: najprej se obrnite na policijo in občino, nato na inšpekcijo

V položajih, ko lokali ne spoštujejo pravil o obratovalnem času oziroma ne obratujejo v skladu z izdanimi dovoljenji, vam svetujemo, da se za rešitev zadeve znova obrnete na policijo in pristojno občino. Če gre za ponavljajoče se kršitve, takšno ravnanje lahko prijavite tudi pristojnim inšpekcijam (Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije in Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor). Inšpektor mora prijave obravnavati, vlagatelja pa na njegovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.

Patricija Kržan, dipl. prav. (UN), študentka magistrskega študijskega programa, svetovalka v ekipi Pravo za VSEHumanitarno društvo Pravo za VSE je ekipa mladih pravnikov, ki strokovno in brezplačno pomaga odgovoriti na pravna vprašanja. Ekipa Prava za VSE brezplačno svetuje prek spleta na obrazcu, ki ga najdete na njihovi spletni strani, ali na povezavi: http://www.pravozavse.si/zastavi-vprasanje/, osebno v Mariboru vsako sredo od 18. do 20. ure na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Severni stolp, osebno na Ravnah na Koroškem vsako prvo in tretjo soboto v mesecu v društvenih prostorih nad Havano Ravne, Prežihova ulica 7, 2393 Ravne na Koroškem, ter osebno v Črenšovcih vsako prvo in tretjo soboto v mesecu v prostorih občine, na naslovu Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Na svoji spletni strani tudi dvakrat na mesec objavljajo pravne članke, na svojih družbenih omrežjih pa vsak teden kratke pravne nasvete (https://www.facebook.com/pravozavse.si/ ali https://www.instagram.com/humanitarnodrustvopravozavse/?hl=cs)

SPOSOJENA VSEBINA
https://siol.net/novice/slovenija/iz-bliznjega-lokala-prihaja-pretiran-hrup-kam-naj-se-obrnem-492332

VIR: https://siol.net

OGLEDOV: vseh skupaj 27, danes 1
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ

Close Menu
Back

Bodite obveščeni in se naročite na e-obveščanje.

Sposojene novice in obvestila javnega značaja o stanovanjski problematiki, zakonodaji in upravljanju etažne lastnine.

Rubrika odgovarja na najbolj pogosto vprašanja, izobražuje etažne lastnike o pravicah in dolžnostih bivanja v večstanovanjski stavbi.