Kaj je dovoljeno na hodniku in stopnišču in kaj ne.

V skupnih prostorih (hodniki, stopnišča) ni dovoljeno hraniti zasebnih stvari. Pred vsakim stanovanjem je dovoljen le
predpražnik. V primeru kršitve določila iz HIŠNEGA REDA mora hišnik/upravnik kršitelja pisno obvestiti o odstranitvi s tridnevnim rokom. V kolikor se
moteči element ne odstrani v roku, ga sme hišnik/upravnik odstraniti in shraniti v skupnih prostorih ali drugem primernem skupnem
prostoru za čas 15 dni, potem pa odstraniti iz objekta.

Neupoštevanje teh določil pomeni kršitev požarno varnostne zakonodaje, požarnega reda objekta, stanovanjskega zakona in hišnega reda.
Zagrožena kazen za tovrstne prekrške je od 300€ do 2.000€ za fizične osebe. Prav tako se zaračuna strošek premestitve v objektu in fizična odstranitev iz objekta.

Požarni pravilnik zahteva, da na hodnikih ni nič, oziroma so ti prazni in prosto prehodni, da omogočijo inervencijskem službam (reševalci, gasilci,..) nemoten dostop.

Vir:
HIŠNI RED – Latkova vas 86a,  www.gasilec.net

Reference:
SZ-1, 2003, člen 23. (hišni red), člen 52. (izključitvena tožba),
PRAVILNIK o upravljanju večstanovanjskih stavb, 2009, člen 9. (hišni red),
Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor na spletni strani
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-2921/pravilnik-o-upravljanju-vecstanovanjskih-stavb

Povezava:
https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kaj-je-dovoljeno-na-hodniku-stopniscu-kaj-ne/

1,418 Ogledov, 3 Danes
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

MORDA BI VAM BILO TUDI VŠEČ