Ogled obvestil za blok 86 b je omogočen samo prajvljenim stanovalcem in sorodnikom le-tega.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Back